Hva er Veterinary farmakologi?

June 20  by Eliza

Veterinær farmakologi er en gren av farmakologi, studiet av narkotika, som er opptatt av medisiner som kan brukes med dyr, alt fra aktuelle loppe ledelse medisiner for katter og hunder mot antibiotika som kan brukes til å behandle infeksjoner i elefanter. Veterinær pharmacologists jobbe for farmasøytiske selskaper, veterinær skoler, zoologiske parker, og organisasjoner som driver forskning som er ment å fremme veterinærvitenskap. Folk som jobber på dette feltet har avanserte grader i farmakologi og veterinærvitenskap.

Som pharmacologists som studerer medikamenter som kan brukes på mennesker, veterinær pharmacologists er interessert i den molekylære strukturen av narkotika, hvordan stoffene virker, trygge narkotika doser, bivirkninger forbundet med narkotika, oppdagelsen av nye legemidler, nye bruksområder for eksisterende medisiner, narkotika behandlingsprotokoller, og en rekke beslektede emner. Veterinær farmakologi er mye mer kompleks enn human farmakologi, fordi den innebærer anvendelse av farmakologien til en rekke arter, i stedet for bare en, og reaksjonene på legemidler i mange dyrearter er dårlig forstått.

Det store markedet i veterinær farmakologi er i narkotika for husdyr og dyr som brukes i landbruket. Pet eiere tilbringe store mengder penger hvert år på sine katter og hunder, med kjæledyr som hamstere, rotter og fugler også å være ganske populær, og noen av disse pengene er brukt på legemidler. Rutine stoffer som over disk loppe medisiner er jevn selgere i veterinærlegemiddelindustrien, sammen med legemidler som brukes i medisinsk behandling og håndtering av sykdom. Pet eiere er også stadig krevende nye behandlinger og standarder for omsorg, som ofte involverer legemidler.

Veterinære legemidler er også viktig for landbruket. Medikamenter som holder storfe, høns og griser sunne benyttes over hele verden, sammen med legemidler som er utviklet for å forbedre ytelsen, for eksempel veksthormoner. Hver av disse artene krever en annen tilnærming; medikamenter som virker på en ku, for eksempel, kan være farlig for en kylling eller ineffektive i en gris. Andre husdyr som geiter, sauer, ender, gjess og hester også rutinemessig krever farmasøytiske produkter som dewormers og antibiotika. Formulere trygge medisiner for husdyr er en kompleks oppgave i veterinær farmakologi.

Utvikle trygge legemidler til dyr i bevaring parker, samt ville dyr, er et annet aspekt av veterinær farmakologi. Dyreparker er ofte i ytterste grensen av veterinærvitenskap, som de har sjeldne og eksotiske dyr som kan presentere unike utfordringer, alt fra å formulere melk for en baby koala som har blitt avvist av sin mor til å finne en trygg narkose for en tiger. Utvikle legemidler til dyr i dyreparker er spesielt komplisert fordi noen er truet og svært verdifullt, noe som gjør det viktig at medisiner som brukes er trygg, pålitelig, og effektiv.

  • Geiter og andre husdyr rutinemessig krever farmasøytiske produkter.
  • Veterinære legemidler er viktig for å holde griser og andre husdyr sunt.
  • Zoo arbeidstakere kan stå overfor veterinærfaglige utfordringer som å prøve å formulere koala melk for en baby som er blitt forlatt.
  • En veterinær farmakolog kan studere effekten av antibiotika på hunder.