Hva er vinkelen av depresjon?

November 6  by Eliza

Vinkel av depresjon er et begrep som brukes for å beskrive den vinkelen dannet av to linjer, en som strekker seg fra en observatør øye til horisonten og en annen til et objekt som ligger noen horisontal avstand fra og under observatør. Vinkelen på depresjon er et populært verktøy i undervisningen i matematikk. En rettvinklet trekant er dannet ved å koble tre poeng, med observatøren og objektet som fungerer som to av punktene. Det tredje punktet er plassert der den horisontale linje fra observatøren til horisonten skjærer en vertikal linje som strekker seg oppover fra objektet.

Hvis en eller flere av verdiene i trekanten, slik som lengden av en av sidene eller størrelsen på en av de to spisse vinkler ikke er kjent, kan vinkelen av depresjon beregnes ved hjelp av prinsippene for geometri og trigonometri. Disse øvelsene er en god måte å bruke praktiske, hverdagslige situasjoner for å illustrere problemer som kan være vanskelig for enkelte elever å forstå. Ved å skape et rammeverk for de kjente og ukjente verdier av et problem, blir elevene kan være i stand til å visualisere problemet mer effektivt, noe som hjelper dem til å finne den riktige løsningen.

Problemer som involverer vinkelen av depresjon antas at linjen fra observatøren til horisonten og bakken er parallelle. Dette er nyttig i situasjoner hvor avstandene er relativt liten. Når avstandene er veldig store eller er en del av virkelige situasjoner, men snarere enn hypotetiske problemer, har krumning of the Earth en effekt, og visse forutsetninger er ikke lenger gyldig, spesielt den ene som sier at høydevinkelen fra objekt tilbake til observatøren og vinkelen av depresjon er like. Høydevinkelen er vinkelen dannet av første og en linje som strekker seg fra objektet oppover til observatøren. Så lenge den første og den linje som strekker seg fra observatøren til horisonten er parallelle vinkler av depresjon og elevasjon mellom betrakteren og objektet er alltid lik.

Vinkelen på depresjon er brukt i kartlegging, engineering, og geologi. Veibygging, byggeprosjekter og anleggsprosjekter kan gjøre bruk av vinkelen på depresjon og begrepene rundt det å sikre presis bygging av mange strukturer samt riktig justering av ting som akvedukter og rørledninger. Geologer noen ganger bruke den til å beskrive anordningen av berglag i forhold til jordoverflaten.

  • Vinkelen på depresjon kan løses ved hjelp av geometri og trigonometri.