Hva er Voltage Drop?

October 5  by Eliza

Spenningsfall er et begrep som brukes for å beskrive noen reduksjon i forsyningsspenningen i et komplett elektrisk krets. Uttrykket kan bli brukt for å beskrive en spenningstapet over en bestemt komponent i kretsen, spenningstapet målt over hele kretsen, eller som en bred beskrivelse av fenomenet spenningstapet i en krets generelt. Alle elektriske kretser, uansett hvor enkle, presentere en viss mengde motstand mot strømmen av elektrisk strøm gjennom dem. Denne motstanden effektivt gjør den elektriske strømmen arbeide hardere, og dermed absorberer energi. Dette forbruk av energi er det som forårsaker reduksjonen i spenning rives ved uttrykket spenningsfall.

For eksempel kan en enkel krets bestå av et 9-volts batteri er koblet til en enkel flash lyspære med en liten bryter. Hvis man skulle måle spenningen over batteriene terminaler med bryteren åpen, ville multimeter lesing være ca 9 volt. Hvis man skulle lukke bryteren og belyse pære, ville at lesing falle med ca 1,5 volt. At reduksjon i spenning er det som er kjent som et spenningsfall, og det kommer som et resultat av arbeidet batteriet har å gjøre for å belyse pære. Hver komponent i en krets, blant ledningene, byr en viss motstand mot strømmen av elektrisk strøm og vil føre til en tilhørende spenningsfall.

I applikasjoner som er ekstremt leverer spenning sensitive, for eksempel elektroniske enheter, disse spennings tapene må være nøye kalkulert og nettspenningen justeres for å legge til rette for dem. En 12 volts likestrøm (DC) strømforsyning, for eksempel, vil typisk gi en produksjon på 13,8 volt for å imøtekomme dette spenningsfall fenomen. I applikasjoner som krever svært lange kabelstrekk, er det vanlig praksis å bruksområder ganske tunge kabler som presenterer mindre motstand mot flyt av elektrisk strøm i et forsøk på å minimalisere virkningene av spenningsfall. Det totale potensialet tap av spenning i noen krets må derfor være nøye beregnet i løpet av design og spesifikasjonsfasen av et prosjekt for å sikre at det endelige resultatet oppfyller alle krav.

Spenning tap i en krets kan, heldigvis, beregnes med stor nøyaktighet ved hjelp av et spenningsfall formel. Dette gjør det mulig å oppnå konsistente og forutsigbare resultater ved slutten av en installasjon. Disse beregninger vil variere i henhold til type av krets, spenningsforsyning, og komponentene som er involvert, og kan være svært komplisert, og krever ofte bruk av et spenningsfall kalkulator. De gjør imidlertid ta gjette arbeid av nøyaktig justere spesifikasjonene for strømforsyningen for å imøtekomme krets motstand.

  • En multimeter kan brukes til å måle spenningsfallet.