Hva Er Yield Point?

June 19  by Eliza

Flytegrense, også kjent som flytegrense eller elastisk grense, er en viktig verdi å vurdere når du velger et materiale for design og byggesøknader, særlig når det er betydelige belastninger eller påkjenninger blir brukt. Et eksempel på hvordan verdien brukes er når du bygger en struktur med stålbjelker: det blir nødvendig å vite hvor mye stress og vekt bjelkene kan håndtere å bygge en god struktur. Flytegrense er også en viktig faktor i behandlingen av metaller, som vanligvis består av å utsette metallet for store påkjenninger under fremstillingsprosessen.

I design programmer, er flyte ofte brukt som en øvre grense for det tillatte stress som kan brukes. Det er spesielt viktig i materielle applikasjoner som krever presise måltoleranser skal opprettholdes i nærvær av høye påkjenninger og belastninger. Flytegrense blir typisk målt i pounds per kvadrattomme (psi) eller Newton per kvadratmeter, også kjent som pascal (Pa).

Stress og Strain

De fleste saken har en forutsigbar og målbar forholdet mellom spenning påført og den resulterende stamme, eller deformasjon, oppstår det. Dette forholdet kan plottes i en stress-belastningskurve, som generelt viser flytpunktet. Flytegrense definerer stress som vil forårsake en begynnende varig deformasjon å forekomme i et materiale.

Duktilt og sprø materialer

Flytegrense er mest brukt med duktile materialer. Hvis et objekt eller materialet er formbart, vil det bli ganske deformert før det faktisk brudd. Duktilitet er et mål på hvor mye deformasjon skjer før fullstendig svikt. Disse materialer, så som stål og aluminium, kan oppleve en betydelig mengde av plastisk deformasjon før en slik nedbrytning.

Sprø materialer, slik som betong og glass, har meget lav elastisitet og vanligvis oppviser liten eller ingen plastisk deformasjon før svikt. Av denne grunn, ikke sprøtt materiale ikke har en flytegrense, og har en tendens til å svikte umiddelbart etter at en kritisk verdi av stress har blitt overskredet.