Hva gjør en Assault Advokat Do?

May 15  by Eliza

Et overgrep advokat fungerer på juridiske saker med overgrep. Denne typen advokat kan søke rettferdighet for en person som har vært et angrep offeret, eller han kan arbeide for å forsvare noen anklaget for å begå overgrep. Hans jobb kan omfatte slike oppgaver som å intervjue potensielle kunder og forberede dem for prøvelser, intervjue vitner, forske tilfeller, og forbereder for retten. En person i denne stillingen kan også oppsøke og gjennomgå kriminalitet dokumentasjon for det formål å lære fakta som er involvert i saken. Når et angrep advokaten representerer en saksøker, kan han søke den mest alvorlige straffeutmålingen for den tiltalte; en forsvarsadvokat, derimot, vil som regel forsøke å sikre den minst alvorlige straff for sin klient.

Mange mennesker har en god idé om hva et angrep advokat gjør i en rettssal, men kan være usikker på hva han gjør bak kulissene. En person i denne stillingen har jobben med å intervjue klienter og lære fakta i en sak fra deres synspunkt. Deretter € Hea ™ ll vanligvis jobber for å få detaljer fra en juridisk prospektiv ved å skaffe politirapporter og andre offisielle dokumenter. Med denne dokumentasjonen for hånden, kan han ha en bedre forståelse av hendelsene som er involvert, og synes det er lettere å skille fakta fra meninger og feilinformasjon.

Ofte et angrep advokat arbeider også for å forberede sin klient og andre parter for domstol. Han kan råde sin klient om hvordan å oppføre seg, og enda på hvordan du skal kle. Han kan også intervjue vitner og forberede dem for vitnet i retten. For eksempel kan han advare vitner om hva du kan forvente fra den motsatte advokat og råder dem til å svare klart uten å gi ekstra informasjon. Noen ganger er denne typen preparatet kan hjelpe vitner og kunder til å føle seg mindre nervøs i retten, og unngå å gjøre case-ødeleggende tabber.

En gang i retten, er et angrep attorneyâ € ™ s jobb vanligvis å tale sin sak på vegne av saksøker eller saksøkt. Han vil som regel forsøke å overbevise en dommer eller en jury at tiltalte i saken er enten skyldige eller ikke skyldig. I noen tilfeller, men kan han arbeide for å forhandle frem en avtale heller enn å vente å se hva dommen vil bli returnert. For eksempel en overfall advokat som arbeider for en saksøkt anbefale at hans klient trygler skyldig i overgrep eller en mindre alvorlig forbrytelse hvis det betyr kan han få en lettere straff.

  • En plikt for et angrep advokat er å forberede vitner til å vitne i retten.