Hva gjør en bakgrunns Investigator Do?

February 3  by Eliza

En bakgrunn etterforsker er en person som søker å finne informasjon om andre mennesker, typisk ved å se inn i deres fortid. Man kan brukes når en arbeidsgiver vurderer et antall kandidater for en svært viktig jobb. Politikere kan bruke en bakgrunn etterforsker når de vurderer å gjøre en avtale for å sikre at det er ingenting overraskende i personens fortid som kunne undergang nominasjonen. Bakgrunnen etterforsker ser på kriminell historie, jobb historie, og i noen tilfeller kan selv se på kreditt historie.

Den viktigste jobben av en bakgrunn etterforsker er rett og slett for å finne ut hva det siste av den enkelte er. Hvis personen har søkt på en jobb, kan det være bare et spørsmål om å verifisere informasjon som allerede er gitt. I tilfelle der informasjon ikke er gitt, kan jobben være mye vanskeligere, fordi etterforskeren må kanskje lage sine egne kunder. Denne prosessen kan ta en god del tid, og føre til flere blindveier.

I de fleste tilfeller bare involverer jobben til en bakgrunn etterforsker ser over papirene og offentlige registre. Det blir bare et spørsmål om å vite hvor du skal finne disse postene slik at han eller hun kan gjøre jobben raskt og effektivt. Dette gjelder spesielt for poster som de som er knyttet til kriminelle eller sivile søksmål.

I tilfelle av en kredittsjekk, kan bakgrunnen etterforsker belastes med å trekke informasjon fra kredittopplysningsbyråene. Å trekke en kreditt rapporten, må etterforsker tillatelse fra vedkommende. Kreditt-rapporter er vanligvis ikke gjenstand for offentlig poster forespørsel fordi de er rapporter om privatpersoner. Videre, de yter rapportene er ofte ikke en del av en offentlig etat. Bakgrunnen etterforsker vil trenge en signert skjema, eller noen form for juridisk bindende samtykke.

Denne type etterforsker vil ikke bare vurdere ulike typer papirarbeid, men kan også gjennomføre intervjuer også. Disse intervjuene fokusere på å finne folk som kjenner den personen som blir undersøkt, og stille spørsmål om den enkeltes historie. Dette kan være en frustrerende del av jobben fordi det kan ta en stund å finne folk som er villige til å snakke, spesielt hvis de oppfatter situasjonen kan være negativ. Derfor må etterforskeren å være person og kan også ta deg tid til å bygge et dypere forhold til kilden.

Når bakgrunnen etterforsker samler all nødvendig informasjon, vil han eller hun rapportere tilbake til den personen som leide ham eller henne. Denne rapporten skal inneholde all relevant informasjon knyttet til situasjonen, og kan presenteres muntlig, skriftlig, eller begge veier. Hvis informasjonen ikke kan verifiseres, så det kan være et poeng å få opp med den personen som er gjenstand for etterforskning. Etterforskeren vil ofte tilby en forklaring detaljering hvorfor informasjonen ikke kunne bekreftes.

  • En bakgrunn etterforsker kan se inn i en persons kreditt historie.
  • En bakgrunn etterforsker trenger vanligvis en signert samtykkeskjema før han kan se inn i en persons personlige historie.