Hva gjør en Barrister Do?

January 13  by Eliza

En advokat er en type advokat eller juridisk rådgiver. Han argumenterer tilfeller i en domstol på vegne av sine klienter. Han gir også råd til advokater, som er advokater som møtes med individuelle kunder. Den største forskjellen mellom de to er en advokat fungerer tradisjonelt primært i retten og på domstol-relaterte saker, mens en advokat vanligvis ikke argumentere i retten, men møter med klienter personlig og håndterer out-of-domstol juridiske behov i stedet.

Begrepet advokat brukes vanligvis i land som har britisk-baserte rettssystemer. I Storbritannia, for eksempel, er det to typer advokater: advokater og jurister. Begge er høyt utdannet, men bare ett tradisjonelt går inn i retten for å påberope tilfeller. I USA og land med lignende rettssystemer, er det ingen forskjell mellom advokater. Enhver advokat kan utføre begge jobbene, og hevder i retten og møte med og rådgi kunder.

Advokater gå før en dommer og argumentere rettssaker i håp om å vinne dommer for sine klienter. En advokat velger en advokat på vegne av sine klienter og møter med ham for å diskutere saken. Sakfører studerer vanligvis lover knyttet til saken. Han utvikler også strategier for å vinne en sak og forsker dommene avsagt i lignende saker for å finne ut hvordan du kan vinne aktuelle saker.

Ofte gir en advokat råd til advokater som ønsker en bedre forståelse av retten lov. Mens Jurister kan ha en viss kunnskap om slike lover og tidligere dommer, er en barristerâ € ™ s kunnskap vanligvis mer i dybden eller spesialiserte. I sin tur, men gir en advokat vanligvis instruksjoner om hvordan å representere eller snakke for en bestemt klient i retten.

Noen steder har skillene mellom de to typer juridiske fagfolk og de oppgaver de kan utføre blir uskarpt. I enkelte land, kan advokater argumentere saker i retten. Likeledes kan advokater møte med det offentlige å gi råd.

Når kunder trenger en barristerâ € ™ s råd om juridiske spørsmål, og på steder som tillater direkte kontakt, kan en advokat fortsatt har en rolle å spille i samspillet. I et slikt tilfelle, ville en klient vanligvis spørre sin advokat for å søke en barristerâ € ™ s hjelp og arrangere et møte. I-person møter for dette formålet kan skje i enten advokat kontor, med klienten eller klientene til stede. I noen tilfeller kan det imidlertid være like praktisk og effektiv for de to fagfolk til å møte uten at kunden delta i møtet.

  • En advokat utvikler strategier for å vinne en sak og forsker dommene avsagt i lignende saker for å finne ut hvordan du kan vinne aktuelle saker.