Hva gjør en Branch Administrator Do?

April 3  by Eliza

En gren administrator oppsyn den daglige driften på en enkelt arbeidsplass plassering. Administratorer er vanligvis opptatt av den interne driften av et kontor eller annen arbeidsplass snarere enn med eksterne aktiviteter som salg eller kundeservice. I noen tilfeller tar den grenen administrator på en tilsynsrolle, men i andre tilfeller administratorer er personer som utfører sekretæroppgaver og bistå plasseringen manager.

Generelt bør en gren administrator ha gode organisatoriske ferdigheter og en forståelse av de vanligste typer programvare og dataprogrammer. I det siste, administratorer måtte håndtere store mengder papirarbeid, men i mange nasjoner slike oppgaver er nå typisk databasert. Administratorer regelmessig kommunisere med bedriftens ansatte bruker medier som e-post eller interne notater. Derfor bør en administrator ha gode kommunikasjonsevner.

Administratorer som tar på tilsyns roller vanligvis har en høyskole grad i ledelse, bedrift eller en relaterte felt. Mange slike folk jobbe seg opp fra junior stillinger mens andre får avanserte grader og rekrutteres rett ut av college. En gren administrator som mangler tilsynsmyndighet kan også ha en høyskole grad i administrasjonen, business eller et beslektet felt. I andre tilfeller er administratorroller reservert for personer som har deltatt sekretær eller geistlige kurs.

Innenfor et kontor eller en plante, er de fleste ansatte er engasjert i aktiviteter som salg, produksjon og markedsføring. Grenen administrator håndterer saker som lønn og bemanning. Mens administratoren ikke kan ha myndighet til å ansette eller brann ansatte, kan personen som fyller denne rollen få i oppgave å arrangere de ansatte planen. Videre kan administratoren må samarbeide med menneskelige ressurser (HR) personell til å annonsere ledige stillinger og til fil papirarbeid knyttet til personalet problemer eller tvister. I mange land, selskaper må holde ansattes lønn poster og administrator tar normalt ansvar for å holde oversikt over ansattes timelister og lønnsdata.

Offentlige etater ansette avdelings administratorer å overvåke statlige arbeidssteder som Tinghus, fordeler kontorer og skolestyret administrative steder. Disse personene er vanligvis ansvarlig for å administrere budsjettet til enten plasseringen eller distriktet som helhet. Offentlige administratorer kan feltet spørsmål og henvendelser fra publikum, men bare hvis disse problemene gjelder til organisatoriske eller administrative saker. En gren administrator i det juridiske systemet kunne håndtere problemstillinger knyttet til juryen plikt bekostning betalinger men vil ikke forholde seg til spørsmål knyttet til utfallet av en rettssak.

Avdelings administratorer er vanligvis lønnet eller timebaserte ansatte. Lønnsnivå avhenger blant annet av de tildelte oppgaver, men også på den enkeltes nivå av erfaring. Noen arbeidsgivere betale en premie for administratorer med avanserte grader eller andre språkkunnskaper. I andre tilfeller er lønnsnivå basert utelukkende på arbeidsoppgaver uavhengig av søkerens egne ferdigheter og bakgrunn.

  • En gren administrator i det juridiske systemet kunne håndtere problemstillinger knyttet til jurymedlem.
  • En gren administrator må kanskje evnen til å multi-oppgave for å jobbe med både det sentrale kontoret og overvåke sine egne ansatte.
  • I det siste, administratorer måtte håndtere store mengder papirarbeid, men i mange nasjoner slike oppgaver er nå typisk databasert.