Hva gjør en Child Abuse Advokat Do?

October 3  by Eliza

En barnemishandling advokat spesialisert i håndtering av saker som omhandler barnemishandling, omsorgssvikt, fremme, eller formynderskap. Barnemishandling advokater kan fungere både for ofre eller offerets talsmenn og for voksne anklaget for overgrep. I tillegg til å ha omfattende kunnskap om barnemishandling lover, cases, og presedens, må en barnemishandling advokat har heltemot og medfølelse for å kunne administrere godt under stress av dette ofte vanskelig og noen ganger ødeleggende område av loven.

Når du arbeider på vegne av misbruk saksøkerne, er en barnemishandling advokat ansvarlig for å finne ut så mye som mulig om de juridiske sider av saken. Han eller hun må kanskje be om warrants, samarbeide med barnevernet, politiet og barnepsykologer, leie sakkyndige, og overvåke avsetninger og vitnesbyrd. Barn involvert i en overgrepssaken ofte opplever blandede følelser av angst, frykt, skyld og skam, og det er viktig at en barnemishandling advokat ikke legge til stress av barnets situasjon. Mange barnemishandling advokater som jobber med ofre har noen opplæring i barnepsykologi eller barnets atferd, for å hjelpe dem bedre arbeid med sine klienter.

Det kan også være en traumatisk og skremmende situasjon for en voksen å bli anklaget for barnemishandling. Advokater som arbeider med misbruk tiltalte er ansvarlig for å bygge en sak som enten avviser anklagene eller forhandler vilkår for å tillate den tiltalte en sjanse for rehabilitering. Falske anklager om barnemishandling kan være utrolig ødeleggende for tiltaltes personlige og profesjonelle liv, og må behandles med den ytterste engasjement for å gjenopprette den tiltaltes liv til det normale. I tilfeller der overgrep har funnet sted, må en barnemishandling advokat som arbeider med et tiltalte kunne forklare de mulige straffer til hans eller hennes klient og prøve å komme opp med en god handel som oppfyller kravene i loven.

Barnemishandling advokater er ansvarlig for å bygge og presentere en sak for sine respektive klienter, men i mange tilfeller utfallet av situasjonen er i stor grad ut av deres hender. Som en ekstremt sårbar gruppe borgere, barn er gjenstand for mange beskyttende lover og jurisdiksjon av regionale eller nasjonale organer ment å forhindre skade på barn. Selv om en forsvarsadvokat argumenterer sin sak overbevisende, kan retten velge å stole på resultatene eller anbefalinger av beskyttende etater.

Advokater som jobber i forsvaret av barn kan noen ganger ha en svært vanskelig jobb, selv om de vinner sin sak. Barn er ofte livredde for konsekvensene for å bringe tiltale mot en overgriper, og kan føle skyld eller sinne hvis deres anklage fører til en forelder, slektning eller andre voksne til å gå i fengsel, mister kontakten med hans eller hennes familie, eller lider andre straffer, men fortjente. Med de mange svakhetene til fosterhjem og statlig omsorg, må misbruk advokater også leve med usikkerheten om hva fremtiden de leverer for sin klient ved å vinne en sak. Likevel er prøvelsene i denne vanskelige yrket noen ganger reduseres ved gleden av kunnskap som et liv har blitt reddet eller en syklus av misbruk endelig avsluttet.

  • Barnemishandling og omsorgssvikt lover er ment å ivareta mindreårige barn som er yngre enn 18 år.
  • Barnemishandling refererer til skade som er gjort til en mindreårig.
  • Barnemishandling advokater kan forsvare voksne anklaget for barnemishandling.
  • Barnemishandling advokater kan fungere med ofrene for den tiltalte.