Hva gjør en Inkasso Advokat Do?

March 28  by Eliza

En gjeld samling advokat er en individuell lisens til å praktisere loven i en bestemt jurisdiksjon som først og fremst fokuserer på å hjelpe andre samle inn gjeld. Denne typen advokat må følge alle lover og regler som gjelder for alle andre inkasso. Fordelen med å bruke en gjeld samling advokat er at hvis en sak blir nødvendig, er advokaten allerede er kjent med saken og har et samarbeid med kunden.

Ofte, det første skrittet til å samle en gjeld innebærer et inkassobyrå eller selskapets interne samlinger avdeling. Hvis disse personene er mislykket på å samle inn gjelden, kan kontoen bli sendt til et inkasso advokat. Advokaten kan fungere for den opprinnelige långiver, eller kan jobbe for et selskap som kjøpte dårlig gjeld fra den opprinnelige utlåner. I begge tilfeller må inkasso advokat først etablere at en gjeld skyldte til klienten og at personen navngitt på lånet er den ansvarlige part.

Når inkasso advokat gjør fastsettelse av den ansvarlige part, som ofte er ganske enkel, er neste skritt ofte å kontakte den enkelte. Dette kan skje via personlig brev, e-post, eller til og med en telefonsamtale. Advokaten vil introdusere seg selv, forklare hva situasjonen er og hvordan det kan løses. Målet på dette punktet er å inngå private forhandlinger for å gjøre opp gjeld.

Dersom den ansvarlige ikke reagerer på forsøk på kommunikasjon eller er villige til å bosette seg, er neste skritt å gå til sak, typisk i et lite krav domstol. På dette punktet, filer inkasso advokat en begjæring søker erstatning, og kan også be retten om å gjøre personen på grunn av gjeld betale saks og advokathonorarer. Advokaten kan fortsatt gi mulighet for et forlik.

Når begjæringen er innlevert, er neste skritt å holde en varetekts konferanse. I dette tilfellet, forsøker en dommer vanligvis å jobbe med begge sider for å komme til en gjensidig behagelig oppgjør. Dette kan inkludere viser partene hva tvisten er, forklarer loven, og skisserte hvordan saken kan håndteres. Vanligvis, fakta er ikke i tvist på en inkassosak.

Hvis fakta er i tvist, eller partene ikke klarer å komme til enighet, vil saken bli prosedert mye som alle andre tilfelle. Inkasso advokat vil presentere bevis, ringe noen aktuelle vitner, og legge ut saken. Tiltalte vil da få muligheten til å krysse avhøre vitner og nåværende innsigelsen bevis. En dommer vil deretter ta den endelige avgjørelsen om betaling av gjeld.

  • Personer med høy kredittkort gjeld kan være nødvendig å konsultere en inkasso advokat.
  • Flere land har lover på plass for å beskytte skyldnere rettigheter.