Hva gjør en Parole Advokat Do?

April 2  by Eliza

En parole advokat arbeider med noen overfor en parole rettsmøte for å hjelpe vedkommende prøve å få prøveløslatelse fra styret føre tilsyn med høringen. Prøveløslatelse advokater kan også representere klienter som Forsvareren under rettssaker og vil noen ganger bli med klienter etter rettssaken for å hjelpe dem under prøveløslatelse rettergang. Andre prøveløslatelse advokater kan leies av noen overfor en parole hørsel etter en viss tid i fengsel og er ute etter mer omfattende representasjon. En parole advokat vil også ofte hjelpe noen som har fått parole i å forstå hva denne personen kan og ikke kan skyldes som gjelder hans eller hennes prøveløslatelse.

Prøveløslatelse er prosessen der noen som har blitt dømt for en forbrytelse og dømt til å tjene tid i fengsel er i stand til å bli løslatt fra fengsel før slutten av den tiden. Noen ganger kalt "tidlig løslatelse," parole blir ofte brukt som et middel for belønning for noen som demonstrerer et ekte ønske om å forandre eller forbedre seg selv i fengselet. Den kan også brukes som en måte å gi en form for belønning for noen som viser god oppførsel i fengselet.

Uavhengig av årsakene til prøveløslatelse, vanligvis spesialiserer en parole advokat i forhandlingene, lover og systemer bak prøveløslatelse i en gitt tilstand i USA (US). Hver stat er noe annerledes i hvordan den håndterer parole, og statlige organer er etablert for å styre prøveløslatelse høringer og hvordan parole er utstedt. Det amerikanske justisdepartementet etablerer visse praksiser og forventninger til rettferdighet i prøveløslatelse høringer, men prosessen er for det meste utført på et statlig nivå.

En parole advokat spesialisert vanligvis i detaljene styrende parole i staten han eller hun praktiserer i. Han eller hun kan også kjenne folk på prøveløslatelse boards og bedre forstå hvordan å jobbe med dem for å sikre bedre sjansene for suksess for den personen overfor en parole hørsel. Mens parole kan sikkert bli mottatt uten en parole advokat, har man ofte gjør prosessen enklere og kan øke sjansene for å motta prøveløslatelse.

Mye som prøvetid, som er en form av veiledet utgivelsen snarere enn tid i fengsel, vil prøveløslatelse vanligvis har en rekke restriksjoner som må følges av parolee å unngå retur til fengsel. Disse kan omfatte unngå visse mennesker og aktiviteter, samt observere reiserestriksjoner. En parole advokat kan vanligvis hjelpe en parolee bedre forstå disse reglene og hjelpe ham eller henne unngå retur til fengsel før slutten av prøveløslatelse perioden.

  • Prøveløslatelse advokater kan arbeide med en rekke lovbrytere.
  • Prøveløslatelse advokater bistår innsatte søker prøveløslatelse, en betinget løslatelse fra fengsel.
  • Noen ganger kalt "tidlig løslatelse," parole blir ofte brukt som et middel for belønning for noen som demonstrerer et ekte ønske om å forandre eller forbedre seg selv i fengselet.