Hva gjør en Procurement Administrator Do?

November 5  by Eliza

En innkjøpsansvarlige overvåker prosessen skaffe tjenester fra en leverandør samt forvalte innkjøp og innkjøpspersonell. Rollen til denne profesjonelle krever kunnskap om prosedyrer for kjøp av tjenester og varer for et selskap. Bedrifter er ofte på jakt etter måter å skaffe seg varer til en konkurransedyktig pris, og det er jobben til anskaffelse administrator for å overvåke prosessene som er involvert i å gjøre disse oppkjøpene.

Administrator i en innkjøpsavdelingen er ansvarlig for å administrere den daglige driften av innkjøp og anskaffelser delingen av et selskap. Han eller hun er ansvarlig for å føre tilsyn med personell samt gjennomgå avtaler kontrakt. Administratoren vurderinger også kjøpe krav for kontrakter når selskapet er pengeinnsamling varer og tjenester fra leverandører. Det finnes tilfeller der anskaffelse administrator vil vurdere kvalifikasjonene til leverandørene for å sikre den beste og mest pålitelige tjenesten tilgjengelig blir brukt.

I de fleste bedrifter, rapporterer innkjøpsansvarlige direkte til en senior manager. Administratoren har til å vurdere selskapets regnskapsår status og evner når skaffe kontrakter for varer og tjenester. Han eller hun er også ofte ansvarlig for å gjennomføre møter om ansettelse av nye medarbeidere, personalsaker, og de tekniske behovene til innkjøp eller innkjøp divisjon. Administratorer kan også tildele, overvåke og gjennomgå arbeidet med anskaffelser virksomhet ansatte.

Anskaffelsen administrator kan møtes regelmessig med toppledelsen for å holde dem oppdatert om eventuelle endringer i anskaffelsesprosessen. Administratorer kan også tilby opplæring og trening til innkjøpspersonell, samt besøke kjøpere og leverandører. De kan også vurdere budene for tjenester og kontrakter for å sikre at disse bud er i samsvar med gjeldende innkjøpspolitikk.

Analytiske ferdigheter er viktig for en anskaffelse administrator, og han eller hun må kanskje raskt gjennom kontrakter for å identifisere eventuelle problemer som kan komme opp. Administratorer må også ha evnen til å effektivt bruke dataprogrammer og ha en grundig forståelse av innkjøpsinformasjonssystem brukes av selskapet. Informasjonssystemer innkjøp systemer er ofte brukt til å lage detaljerte innkjøpsrapporter.

Anskaffelsen administrator gjennomfører også kostnadsanalyser og arbeider med selskapets innkjøpsbudsjetter. Budsjettering er en kritisk komponent i en effektiv innkjøpsprosess og ledelsen i et selskap som helhet. Administratoren må bruke effektive kommunikasjonsevner og være i stand til å vise en høy grad av kunnskap om kontrakten og anskaffelsesprosessen.

  • En anskaffelse administrator kan tilbringe en stor del av sin tid på å snakke med potensielle selgere, og sammenligne data på ulike produkter.
  • Anskaffelsen administrator gjennomfører også kostnadsanalyser og arbeider med selskapets innkjøpsbudsjetter.
  • En anskaffelse administrator vurderinger kontrakter for å identifisere problemer.