Hva gjør en profesjonell Mechanical Engineer Do?

April 3  by Eliza

En profesjonell mekanisk ingeniør designer og bygger ulike typer maskiner som brukes i fabrikker, bygninger og boliger. Han eller hun har spesialisert seg ofte i et bestemt felt, for eksempel luftfart, biler, industriutstyr, robotikk, eller forbrukerelektronikk. Ingeniører ofte lage datamodeller og blåkopier av sine design, analysere teoretiske maskiner, og konstruere fysiske prototyper. De er ofte involvert i bygging, testing, patentering, og markedsføre sine nye maskiner.

Designe et nytt produkt eller en maskin vanligvis krever en profesjonell mekanisk ingeniør til å gjennomføre omfattende forskning og gå gjennom flere utkast av skissene. Ingeniører ansette mange ulike prinsipper for fysikk i sin forskning, inkludert elementer av elektrisitet, termodynamikk, fluidmekanikk, og kinematikk. Deres ekspertkunnskap hjelper dem til å utforme de mest effektive og kostnadseffektive maskiner og utstyr. Fagfolk vanligvis genererer tegninger ved hjelp av dataprogrammer, som tillater dem å gjøre endringer i design og sette sine ideer gjennom simulerte tester.

Når en profesjonell mekanisk ingeniør er trygg i hans eller hennes design, kan den fysiske byggeprosessen starter. Ingeniøren arbeider vanligvis med et team av andre eksperter for å lage og teste en prototype av maskinen. Han eller hun gjør finjusteringer når det er nødvendig for å sikre riktig funksjon. En vellykket design er vanligvis patentert og markedsføres til produksjonsbedrifter slik at maskinen kan bli masseprodusert.

Mange ulike bransjer ansetter ingeniører til å skape nye og bedre produkter. Eksperter kan arbeide i spesialiserte forsknings- og utviklingslaboratorier ved anlegg som produserer industrimaskiner, slik som maskinist verktøy og kraftprodusenter. Mange fagfolk gjøre forbedringer i forbrukerelektronikk, hvitevarer, og varme- og kjølesystemer. En meget dyktig profesjonell mekanisk ingeniør kan fungere for militæret eller en statlig institusjon, designe komplekse overvåking utstyr og forsvarssystemer.

For å bli en profesjonell mekanisk ingeniør, må en person vanligvis ha en bachelor-grad fra et akkreditert høyskole eller universitet. Et individ kan velge å få en mastergrad eller doktorgrad for å jobbe i avanserte stillinger i forskningslaboratorier eller universiteter. En ny ingeniør begynner vanligvis hans eller hennes karriere som assistent, anskaffe førstehånds kunnskap om ulike verktøy, teknikker og ansvar fra erfarne fagfolk. Etter å ha fått erfaring som assistent, er en ny ingeniør ofte nødvendig for å ta en lisensiering eller sertifisering eksamen før du arbeider selvstendig.

Mekaniske ingeniører er i høy etterspørsel i de fleste jobbinnstillinger. Nye teknologiske fremskritt innen forskning og design krever ingeniører til å ha en sterk forståelse av datamaskiner, robotikk, og avansert elektronisk utstyr. Personer med kompetanse innen programmering og anvendelser av informasjonsteknologi vanligvis nyte de beste karrieremulighetene som profesjonelle mekaniske ingeniører.

  • En profesjonell mekanisk ingeniør kan jobbe med robotikk.
  • Mekaniske ingeniører holder bachelorgrader.
  • Mange mekaniske ingeniører jobber i industrien.