Hva gjør en Report Writer Do?

May 16  by Eliza

En rapport forfatter er vanligvis noen som skriver rapporter for personer eller bedrifter for å uttrykke ideer eller bekymringer på en måte som er sammenhengende og lett å forstå. Dette vil ofte innebære å ta rådata eller informasjon gitt til ham eller henne, og deretter snu denne informasjonen inn i en skriftlig rapport som formidler informasjon på en måte som er lett å forstå og mer praktisk for andre å bruke. En rapport forfatter kan leies av et selskap å jobbe for det langsiktige eller kan gjøre freelance arbeid for et selskap før du går videre til nye muligheter.

De vanligste oppgavene til en rapport forfatter vil inkludere å ta informasjon gitt til ham eller henne, og deretter videresending denne informasjonen i teksten på en måte som er mer tydelig og forståelig. Denne type arbeid kan ofte gjøres for programvare eller maskinvare bedrifter som trenger å slå teknisk språk og data inn i noe som kan bli forstått av andre i en bedrift. En rapport forfatter kan også jobbe for et selskap som omhandler økonomi og skrive rapporter som forklarer økonomiske spørsmål på en måte som andre lett kan forstå. Denne type skriving kan gjøres både for kommunikasjon mellom en bedrift og kunder, samt for "in house" formål å kommunisere blant ansatte.

En rapport skribent, for eksempel, kan bli gitt en rekke dokumenter som viser hvordan ny maskinvare utviklet av et firma utfører i testing. Denne informasjonen kan være vanskelig å forstå i sammenheng med de data som gis til ham eller henne. Rapporten forfatter ville deretter opprette et nytt dokument som tydelig forklarer resultatene av testingen på en måte som er konsis og nøyaktig. Denne rapporten kan da bli gitt til investorer for å hjelpe dem å forstå det tekniske arbeidet som blir gjort eller gitt til kunder eller nyhetsformidlere som en del av en pressemelding.

Plikter en rapport skribent vil typisk omfatte lese og forstå rådata oppgitt til ham eller henne, så vel som å plukke ut detaljer eller informasjon som er relevant for hans eller hennes formål. Han eller hun vil da skrive opp en rapport som forklarer denne informasjonen på en måte som er lett å forstå. Avhengig av feltet der han arbeider, kan en rapport forfatter også bli instruert av veiledere for å gi kritisk analyse eller mening om dataene som blir videreformidlet. Selv om dette er sjelden gjort på en måte som er villedende, kan det ofte tjene til å fremme et selskaps agenda eller synspunkt.

  • Konvertering rådata til en skriftlig rapport kan være en oppgave av en rapport skribent.