Hva gjør en Talent direktør Do?

April 1  by Eliza

Et talent regissør, også kjent som en talentspeider, hjelper regissøren av en film, TV-show, lek, eller kommersiell å velge skuespillere til rollene i hans eller hennes produksjon. Talent styremedlemmer er ansvarlig for å finne skuespillere, forhandle kontrakter, holder auditions, og forvalte casting budsjett. De er vanligvis nødvendig for å jobbe med skuespillere, talent agenter og byråer, og styremedlemmer for å tjene behovene til produksjonen.

Vanligvis er det første en talent direktøren vil gjøre anmeldelse av et manus, gjøre notater om alle sine kaste krav. Han eller hun vil trolig gjøre en omfattende liste over alle rollene den har - bly, moll-talende, og ikke snakker - og alle scenene hvor statister trengs. På et tidspunkt i denne prosessen, vil talent direktør trolig diskutere med direktøren eller produsenter sine preferanser, visjon, eller krav til skuespillerne.

Et talent regissørens første oppgave er å regissøren. Han eller hun hjelper regissøren finne skuespillere som passer for hver rolle, ofte oppsøke aktører for direktøren på å gjennomgå en audition eller en rekke auditions. Som regel styrer regissøren skuespilleren valg for alle talende roller, særlig ledelsen seg. På store produksjoner som spillefilmer, regissøren betror ofte talent regissør med alle andre kaste avgjørelser, og gir kun generelle instruksjoner for avstøpning statister og ikke-talende roller.

Talent styremedlemmer jobbe med talent agenter og byråer til å lage en pool av potensielle aktører for regissøren å velge mellom for hver rolle. For hovedrollene og roller hvor et styremedlem har allerede plukket hans eller hennes foretrukne skuespiller, vil talent styremedlemmer kontakte de utvalgte aktører, ofte gjennom sine agenter, for å se om de er villig og tilgjengelig for å arbeide på produksjonen. Talent direktør kan planlegge en lesning med en valgt skuespiller slik regissøren kan få en følelse for om skuespilleren vil passe rollen.

Talent styremedlemmer også ofte holder avstøpning samtaler og auditions for å evaluere skuespillere. Auditions har regissøren og talent direktør muligheten til å se en rekke skuespillere som spiller en spesiell rolle, ofte bruker samme sett av linjer. Antallet aktører utfører i en audition vil variere i forhold til størrelsen på produksjonen, omfanget av den rollen, og behovene til regissøren. Regissører ofte ønsker å gjennomgå en bestemt skuespiller prestasjoner, så talent regissører vanligvis spille auditions.

  • Et talent direktør er ansvarlig for å velge skuespillere for roller i en produksjon.
  • Talent regissører kan gi aktørene en idé om hva slags ytelse blir søkt.
  • Skuespillere er valgt gjennom støpeprosessen lenge før arbeidet begynner på settet.
  • Talent regissører ofte holder avstøpning samtaler for å vurdere skuespillere.