Hva gjør et barn forvaring Mellommann Do?

July 18  by Eliza

Når foreldre eller foresatte bli involvert i en varetekt tvist, serverer et barn varetekt mellommann som en nøytral tredjepart til å hjelpe familien komme til enighet. Ofte er barnefordeling mekling retten pålagt, men noen familier velger å forfølge varetekt mekling på egen hånd for å redusere advokathonorarer og tidkrevende, motstandere domstolsbehandling. Barnefordelings meklere oftest arbeide med skilsmisse par, men de kan også hjelpe ugifte foreldre, besteforeldre, adoptivfamilier, og midlertidige verger løse varetekt tvister.

Det primære målet for et barn varetekt megler er å nå en formynderskap, visitasjon eller varetekt avtalen i en ikke-motstandere setting. Et barn varetekt megler vil gi hver av partene en mulighet til å snakke om behov og å stille spørsmål om barnefordelingslover. Etter å ha lyttet til hver parts side, vil barnet varetekt mekler gi forslag om hvordan å nå et kompromiss som er gjensidig behagelig og i samsvar med statlige lover. Fremfor alt vil varetekt mellommann oppsøke en ordning som er til beste for barnet. Dette inkluderer å sørge for at barnets fysiske, følelsesmessige og pedagogiske behov blir møtt til alle tider.

Selv om foreldre og foresatte kan bringe deres advokat til deres mekling økt, er det ikke nødvendig siden barnefordelings meklere er opplært i alle områder av familierett, herunder skilsmisse, visitas, adopsjon, og barnebidrag. På slutten av mekling økten, vil barnet varetekt mellommann utarbeide en skriftlig oversikt over muntlig avtale om at familien kommer under meklingen. Dersom partene ikke kan komme til en gjensidig behagelig varetekt ordning, kan mekler tilby sine egne forslag til hva slags visitas og varetekt tidsplanen ville best møte behovene til barnet. I Alaska, California, Delaware, Michigan, New Mexico, og South Dakota, kan barnet varetekt megler foreta en uavhengig innstilling til familien domstol hvis familien ikke kan nå en frivillig avtale.

Mange barnefordelings meklere er lisensierte advokater, men de spesifikke konsesjonskrav for å jobbe som barnefordeling mekler er regulert ved lov og varierer fra sted til sted. I hver stat i USA (US), må barnefordelings meklere gjennomføre klasseromsundervisning og arbeid under veiledning av en erfaren megler før han eller hun kan arbeide selvstendig med klienter. Må mekleren-i-trening også passere en kriminell bakgrunn sjekk og gi staten styre av bar sensor med karakter referanser før praktisere profesjonelt som barnefordeling megler. I tillegg til å gjøre anbefalinger om varetekt og samværsordninger, barnefordelings meklere kan henvise klienter til familierådgivere, barnepsykologer og samfunnstjenester, som for eksempel offentlige boliger programmer og redusert pris klinikker.

  • Besteforeldre kan begjære barnefordeling.
  • Meklere kan hjelpe kundene bestemme et rettferdig system for å betale barnebidrag.
  • Barnefordeling mekler er opplært i alle områder av familierett, inkludert adopsjon, visitas og barnebidrag.
  • Mekling kan hjelpe skilles partnere komme til enighet om barnefordelings ordninger.
  • Et barn varetekt Mekleren kan noen ganger finner de må spille en rolle i konfliktløsning.
  • Et barn varetekt mekler vil oppsøke en ordning som er til beste for barnet.