Hva gjør Politisk Consulting Bedriftene Do?

March 3  by Eliza

Politiske konsulentfirmaer hjelpe administrere kampanjen og valgstrategier av kandidater til offentlige verv. Som sådan, begynner en politisk konsulent ofte med laging candidateâ € ™ s offentlige image og slutter med taktisk kampanjeoppfølging. Det endelige målet med kampanjen rådgivning er å få en kandidat valgt. Dette innebærer vanligvis å etablere en melding til velgerne, skaffe midler til annonsering og håndtere media. Når kandidaten blir valgt, politisk rådgivning kan også være nødvendig for pressemeldinger, krisehåndtering og gjenvalg strategier.

Disse spesialiserte konsulentfirmaer er ofte medieselskaper med erfaring innen PR, politikk og politisk kampanje ledelse. Mange kampanjestrategier begynne med en skriftlig plan utformet for å veilede kandidaten til valgkamp. Denne planen kan gi detaljer om hvordan å lage den candidateâ € ™ s offentlige image. Slike elementer som presentasjonsteknikk, taler for radio og fjernsyn og candidateâ € ™ s offisielle kampanje fotografi kan være integrert i den planen.

Et område der politiske konsulentfirmaer ofte konsentrere sin innsats er kampanjebudskapet utvikling. Noen ganger er dette en enkel og sentralt tema, og andre ganger kandidater må flere viktige meldinger. Utvikling av en melding kan også kreve velgeranalyse, der kampanjen litteratur og meldingene er rettet mot en bestemt demografisk målgruppe.

En annen funksjon av konsulentfirmaer kan være til direkte kampanje økonomi. Dette innebærer ofte organisering og planlegging partier aktiviteter. Kandidater kan videre få veiledning om når og hvordan du skal bruke midler for å møte innsamlingsarbeid. For eksempel kan en politisk advistor prøve å holde en kampanje innenfor et bestemt budsjett samtidig maksimere annonsering strategier.

Kandidater til politiske verv kan også trenge veiledning med å håndtere media, gjennom både tradisjonelle og elektroniske kanaler. Politiske konsulentfirmaer kan derfor arbeide for å etablere relasjoner mellom kandidater og journalister. Medietrening kan også være nødvendig for enkelte individer. Dette vil sannsynligvis innebære instruksjon om håndtering av uventede spørsmål og rester komponert under TV hendelser. Planlegging pressemeldinger og mediebegivenheter kan være et annet aspekt av mediehåndtering.

Andre funksjoner av politiske konsulentfirmaer ofte inkluderer masseutsendelser til å påvirke velgerne, opposisjonen forskning og grafisk design av tegn og hefter. Konsulentfirmaer kan også trene kampanjegruppemedlemmer og partistøttespillere til å delegere ansvar. Timing kampanjen, å etablere en candidateâ € ™ s samfunnet tilstedeværelse og drive velgerundersøkelser kan være planlagt av en politisk konsulent i tillegg.

Etter en kandidat er valgt til kontoret, politisk rådgivning kan fortsette for kampanjen oppfølging. Et kontor holder, for eksempel, kan kreve pressemeldinger i tider med krig og økonomiske vanskeligheter eller om velgernes støtte begynner å blekne. Krisehåndtering kan være et annet område der politiske konsulentfirmaer gi assistanse. Eksempler på slike kriser kan omfatte et kontor holder begå en feil-doing eller mottar negativ presse. Politiske konsulentfirmaer kan også beholdes for en candidateâ € ™ s gjenvalg strategi.

  • Politiske konsulentfirmaer hjelpe administrere kampanjen og valgstrategier av kandidater til offentlige verv.
  • Det endelige målet med kampanjen rådgivning er å få en kandidat valgt.