Hva innebærer det å starte en Klesvask Business?

December 12  by Eliza

Før du starter et vaskeri virksomhet, er det første du må vurdere hvilken type du skal åpne. Mynt operert laundromats involverer typisk svært lite tid investering, selv om utstyret kan være kostbart å kjøpe og vedlikeholde. En renseri vaskeri virksomhet er et annet alternativ som vanligvis krever både dyrt utstyr og ansatte. Hjem basert vaskeri virksomheter som regel innebære en betydelig mengde tid, selv om eksisterende utstyr kan ofte brukes. Etter type tøy virksomhet er fastsatt, vil en bedrift lisens og fysisk plassering være nødvendig.

Det første trinnet i å starte noen ny virksomhet venture er å få riktig lisens. Et vaskeri virksomhet kan drives som et enkeltmannsforetak, aksjeselskap, eller en annen type enhet avhengig av behovene til eierne. Registrer deg som et aksjeselskap eller et aksjeselskap kan gi en viss beskyttelse mot søksmål, og den type virksomhet lisens valgt kan påvirke måten fortjeneste beskattes.

Når du starter en mynt op eller renseri vaskeri virksomhet, har en fysisk plassering som skal kjøpes eller leases. Hvis en eksisterende vaskeri eller renseri har gått ut av business, kan disse egenskapene allerede har mange av de fasiliteter som kreves for å starte en ny venture. Andre viktige faktorer for å vurdere når du velger en plassering er det potensiell kilde til kunder og eventuelle lokale konkurranse. Hvis befolkningstettheten er lav eller det er flere andre lignende virksomheter i nærheten, kan det ikke være nok kunder til å gå rundt. Områder med mange utleieboliger og boligblokker er typisk gode steder for laundromats, spesielt hvis leilighetene har en tendens til å mangle vaskeritjenester.

Etter en plassering er funnet, er det neste trinnet vanligvis å kjøpe utstyr. Dette kan være en stor investering når du starter et vaskeri eller renseri, så mange ganger en kommersiell lån vil bli innhentet. Et vaskeri som regel behov for en rekke mynt opererte vaskemaskiner og tørketromler, såpedispensere, myntvekslere, og ofte et venteområde for kunder. Dersom anlegget ikke er bemannet, kan en lukket krets videosystem installeres av sikkerhetshensyn.

Starte en tørr renere innebærer også innkjøp av utstyr, og de ansatte vil vanligvis trenger å bli ansatt i tillegg. Det er ofte en god idé å kjøre bakgrunnen sjekker på potensielle ansatte og trene dem i bruken av utstyret. Mynt operert laundromats ofte operere uten ansatte, og hjemmebasert vaskeri bedrifter er vanligvis en person operasjoner. Forretninger forsikring er vanligvis nødvendig uavhengig av type operasjon, men tørr rengjøringsmidler med farlige kjemikalier, utstyr og ansatte vil ofte trenger høyere nivåer av beskyttelse.

  • En vaskemaskin.
  • Folk som kjører et vaskeri virksomhet må bruke penger på forsyninger.
  • Et vaskeri kan være lett å vedlikeholde, men dyrt å starte.
  • Vaskemiddel.