Hva som er økonomisk garanti forsikring?

December 13  by Eliza

Finansiell garanti forsikring er en type forsikring som bidrar til å minimere tap påført som følge av eventuelle økonomiske transaksjoner som er dekket i vilkårene og betingelsene i politikken. Forsikring av denne typen er ofte brukt som et middel for å tiltrekke potensielle investorer, ettersom dekningen i stor grad øker sjansene for å utvinne sine fulle investering i tilfelle av en standard på sikkerhet. Mange finansielle garanti forsikringsavtaler også gi noen dekning som lar investorer for å realisere en del eller alle av interesse eller utbytte de ville ha fått dersom sikkerheten ikke hadde gått inn i standard.

Det er ikke uvanlig for enhver enhet som tilbyr pantesikrede verdipapirer for salg for å sikre finansiell garanti forsikring. Bortsett fra det vern av forsikringen selv, tilstedeværelse av dekningen serverer den praktiske formål å øke kredittvurdering av verdipapirene, en faktor som sannsynligvis vil resultere i økt interesse fra potensielle investorer. Siden graden av risiko blir dårligere betydelig når denne type forsikring er gitt, kan investorer som ellers ville nøle med å vurdere alternativene velger å delta.

Mange forskjellige typer enheter rutinemessig gjøre bruk av finansiell garanti forsikring. Investering bankfolk ofte gi denne type dekning for eventuelle pantesikrede verdipapirer de selger. Utstedere av kommunale bindingen er også svært sannsynlig å gi denne typen sikkerhet for investorene. Det er også finansielle garantier forsikringsavtaler som er tilgjengelige for andre investeringer også, med tilgjengeligheten basert på regler som gjelder i de stedene hvor forsikringen leverandøren er registrert av lokal jurisdiksjon.

Som med de fleste typer forsikring, årsakene til tap avgjøre hvorvidt et krav innlevert av forsikringstakeren faktisk vil bli innfridd. De fleste økonomiske garanti forsikring planer fokusert på investeringsmuligheter vil inneholde en rekke dekket hendelser i bestemmelsene i forsikringsavtalen. Skulle hendelsene som fører til svikt i investeringen ikke bli behandlet i forhold til politikk, da kravet vil bli nektet. Selv om denne typen hendelse finner sjelden sted, bør investorer ta seg tid til å gjøre seg kjent med vilkårene i dekning tilbys av utsteder. Forsiktighet bør tas for å sammenligne disse bestemmelsene til forventet bevegelse i økonomien generelt, og finne ut om det er noen betydelig mulighet for et udekket begivenhet som finner sted og forårsaker investeringen mislykkes.