Hva som er privat virksomhet Bank?

November 12  by Eliza

Privat sektor bank er en type bank prosess som involverer finansinstitusjoner som primært eies og drives av privatpersoner og næringslivsorganisasjoner i stedet for av en offentlig instans. Dette er i kontrast med offentlig sektor bank, der bankforetak eies og drives av staten på en eller annen måte. I mange land som er støttende for fri konkurranse, er privat sektor banking den vanligste formen for banktjenester tilgjengelig. Mens en regjering kan ikke kontrollere banker og andre finansinstitusjoner som driver denne formen for bank, gjør private institusjoner vanligvis har å overholde offentlige forskrifter som gjelder for banktjenester generelt.

Det er ikke uvanlig for privat sektor bank å spille en viktig rolle i økonomien i en gitt nasjon. Siden denne formen for bank sammen med andre privat sektor bedrifter har en tendens til å stå for en stor del av pengene som beveger seg gjennom en økonomi, vil finansanalytikere følger nøye med på hva som skjer i privat sektor. I noen land, kan en regjering bank noen ganger sette standarden for forhold som renter, med banker i privat sektor etter eksempel. Siden så mye av økonomien er avhengig av den aktivitet som skjer innenfor den private sektor, kan de gjeldende retningslinjer og prosedyrer som styrer privat sektor bank innenfor en gitt nasjon ofte hjelpe å bremse og etter hvert snu en ugunstig økonomisk utvikling, for eksempel en resesjon.

En annen fordel med privat sektor bank er støtten at mekanismen gir til fri konkurranse system innenfor en rekke økonomier. Forutsatt at bankene knyttet til privat sektor arbeider i harmoni med andre privat sektor bedrifter og bekymringer, er potensialet for økonomien vokser i en jevn og forsvarlig tempo mulig. Banking av dette har en tendens til å gjøre det enklere for bedrifter å skaffe midler til utvidelse prosjekter, utsetting av lager tilbud, og andre vitale aktiviteter som til slutt nytte både bankene og selskapene, samt forbrukere generelt.

Mens privat sektor bank gir en rekke fordeler, har denne formen for banktjenester i samsvar med offentlige forskrifter som er i kraft i landet der bankene er lokalisert. Dette bidrar til å gi et grunnlag eller fundament for driften, slik at alle bankkonserner å ha muligheten til å konkurrere om kundene. Vanligvis regelverket også bidra til å fastsette retningslinjer for etablering av finansielle produkter som tilbys til individuelle og kommersielle kunder, som samtidig gir den enkelte bank å tilby verdiøkende fordeler som hjelper dem til å skille seg ut blant de ulike valgene åpen for disse potensielle kunder .

  • I noen tilfeller er privat sektor banking en viktig faktor i et gitt lands økonomi.