Hva som utgjør Construction Uaktsomhet?

November 13  by Eliza

Konstruksjon uaktsomhet oppstår når et prosjekt ikke følger eksisterende sikkerhetsregler eller standarder for omsorg og blir en fare for arbeidstakerne eller offentligheten. Uaktsomhet som oppstår under en bygning eller reparasjon prosjekt er en vanlig form for konstruksjon uaktsomhet. Konstruksjon uaktsomhet kan referere til både faren for ansatte i et entreprenørfirma eller for uskyldige tilskuere. Highway uaktsomhet for arbeidere og sjåfører er en annen form for konstruksjon uaktsomhet. Uaktsomhet kan også oppstå etter at byggingen er ferdig på grunn av dårlig håndverk.

De fleste land har lover i stedet for å beskytte sikkerheten til de menn og kvinner som arbeider på en byggeplass. Konstruksjon firmaer og formenn som ikke følger disse reglene under byggeprosessen kan utgjøre bygge uaktsomhet. For eksempel, feil bygget stillaser, utrente arbeidere ved hjelp av farlig verktøy, og utrygge maskiner vakter er bare noen av de farlige saker bygningsarbeidere står overfor. Denne type uaktsomhet kan føre til ødelagte bein, brannsår, funksjonshemming, og med død og kan resultere i en konstruksjon uaktsomhet søksmålet.

De som arbeider på et byggeprosjekt forstår det er en viss risiko involvert med jobben, men allmennheten forventer ikke å bli satt i fare. Konstruksjon uaktsomhet kan streiken livene til uskyldige forbipasserende eller besøkende til et nettsted også. Noen eksempler kan være gjenstander som faller fra en stor høyde, synlige hull i bakken, eller feilaktig jordet elektrisk kabling. En skade eller død kan oppstå når en person uten tilknytning med byggingen utilsiktet blir et offer for uaktsomhet. Et ansvar søksmål resulterer ofte.

Highway konstruksjonssikkerhet opptar vanligvis sin egen kategori av bygge uaktsomhet. Dette er fordi, i mange land er veier og motorveier vedlikeholdes av regjeringen snarere enn av private selskaper. Dette problemet kommer til syne når utrygge forhold under vegarbeid føre til skader for mannskapet eller andre bilister. Dette kan være alt fra feil merket barrierer for drivere til en kranfører ikke følgende sikkerhetsforskrifter.

Ikke alle uaktsomhet oppstår under prosessen med å bygge en struktur eller under veien forbedrings- arbeid. Mange problemer oppstår etter en motorvei eller byggeprosjekt er ferdig på grunn av uaktsomhet av byggherren eller entreprenøren eller underleverandører. Unnlater å følge byggekoder og kutte hjørner for å spare penger ofte resulterer i et farlig miljø. Byggfeil som feil installert himlingsplater eller en ubalansert Stiftelsen kan føre til mindre eller større skader eller dødsfall avhengig av alvorlighetsgraden av uaktsomhet.

  • De fleste land har lover i stedet for å beskytte sikkerheten til de menn og kvinner som arbeider på en byggeplass.
  • Sikkerhetsregler og standarder for omsorg er utformet for å beskytte bygningsarbeidere og publikum.
  • Konstruksjon uaktsomhet kan føre til ansattes skader.