Hvem kan se en expunged overbevisning?

July 3  by Eliza

Hvem er i stand til å se en expunged overbevisning og hvordan denne overbevisningen kan kreves slettet en tendens til å stole mye på hvor den overbevisning har funnet sted. I USA, har hver stat spesifikke lover om ikke bare hvordan en straffbar handling kan tilbakekalles, men også hvem som er i stand til å se lovbruddet etterpå. Disse kan variere noe mye fra stat til stat, og en advokat kjent med og spesialisert i lovgivningen i en bestemt tilstand vanligvis bør kontaktes for spesifikk informasjon. Generelt, men en expunged overbevisning kan vanligvis bli sett av politiet og rettsmyndighetene som dommere.

En expunged overbevisning er en kriminell overbevisning som er skikkelig forseglet eller fjernes fra en persons € ™ s bakgrunn. Dette betyr ikke helt slette overbevisning fra en persons € ™ s rekord; det rett og slett gjør det forsvinner for de fleste typer bakgrunnen sjekker og lignende undersøkelser i en persons € ™ s historie. Hvordan dette gjøres avhenger av regionen der overbevisning skjedde, og mange regioner vil ikke tillate en overbevisning som skal tilbakekalles dersom det involverte et seksuelt overgrep eller hvis en person har begått lignende forbrytelser siden den overbevisning han eller hun forsøker å kvitte. En expunged overbevisning bør ikke være synlig for alle utenfor offentlige organisasjoner, slike politiet og domstolene.

Dette betyr at noen fylle ut en jobbsøknad trenger ikke å indikere at han eller hun har blitt dømt for en forbrytelse som har blitt tilbakekalles. I kraft, opphører en expunged overbevisning å eksistere for en person i de fleste sammenhenger, og han eller hun ikke lenger å innse at det skjedde. Dette er ofte gjort for lovbrudd som var ganske små eller begått når en person var under lovlig alder av voksenlivet, og i situasjoner hvor en person ikke har blitt arrestert siden den opprinnelige lovbruddet. En arrest kan også kreves slettet og fjernet fra en persons € ™ s rekord, selv om han eller hun ikke ble dømt for arrestasjonen.

Offentlige etater som politi grupper og rettsmyndighetene kan vanligvis visningen forseglet eller expunged overbevisning, imidlertid, og en slik overbevisning vil ofte bli tatt i betraktning for fremtidige straffeutmålingen. Hvis en person begår innbrudd, for eksempel, og etter å ha sonet sin tid har den overbevisning expunged, så han eller hun ikke trenger å rapportere at overbevisning på en jobb eller bolig søknad. Bør vedkommende bli arrestert og dømt for en fremtidig innbrudd, men da den expunged overbevisning kan tas i betraktning for både lading og straffeutmålingen; og han eller hun vil trolig møte en lengre setning som en gjentakelse lovbryter. En expunged overbevisning kan også brukes i enkelte regioner i løpet av en kriminell rettssak for å etablere før oppførsel.

  • Når du fyller ut en jobbsøknad, gjør en individuell trenger ikke å liste at han eller hun har blitt dømt for en forbrytelse hvis den har blitt tilbakekalles.
  • En expunged overbevisning kan bli sett av rettshåndhevelse.
  • Dommerne er i stand til å se en expunged overbevisning.