Hvilke faktorer påvirker Amoxicillin Pediatric Dosering?

April 15  by Eliza

En tilstrekkelig amoxicillin pediatrisk dosering påvirkes av mange faktorer, blant annet den spesielle tilstand som behandles, pasientens alder, vekt av pasienten, og deres reaksjon på behandlingen. For eksempel, pediatriske pasienter som behandles for mellomørebetennelse i alderen mellom fire måneder og 12 år krever 20 til 50 milligram (mg) per kilogram (kg) i vekt hver dag. Hvis pasienten blir behandlet for anthrax profylakse, stiger den anbefalte doseringen til 80 mg per kg i vekt per dag. I de fleste tilfeller er den amoxicillin pediatrisk dosering som er nødvendig uttrykkes som et område som er relatert til vekten av pasienten og hans eller hennes respons på medikamentet.

Vekt er den mest utbredte faktor ved bestemmelse av en tilstrekkelig amoxicillin pediatrisk dosering. Større pasienter krever større doser av medikamentet for å oppnå den samme effekten. Av denne grunn er de fleste doseringer uttrykt per kg i vekt. Dette betyr at en pasient som veier 50 kg vil få omtrent dobbelt så stort doserings at en pasient som veier 25 kg vil motta. Variasjoner i vekt kan derfor føre til betydelige forskjeller i dosering.

En annen faktor som kan påvirke amoxicillin pediatrisk dosering er patientâ € ™ s reaksjon på stoffet. Noen pasienter kan ha en naturlig motstand mot mange medikamentelle behandlinger, og legene kan velge å øke dosen gis til disse pasientene. Dette er grunnen til at de fleste amoxicillin pediatrisk dosering beløp er oppført som et område. For eksempel kan dosen som er nødvendig for pneumoni være mellom 40 og 50 mg per kg i vekt. Den spesifikke dose innenfor dette området er bestemt av de observerte effekter av stoffet på den enkelte.

Forskjellige betingelser krever også en annen amoxicillin pediatrisk dosering. Hvis en pasient i alderen mellom fire måneder og 12 år blir behandlet for betennelse i mandlene, er nødvendig dose mellom 20 og 50 mg per kg per dag. En pasient på samme alder som behandles for miltbrann profylakse vil motta en dose på 80 mg per kg per dag. Dette er fordi forskjellige betingelser reagerer på ulike mengder penicillin antibiotika.

Noen forhold har ulike amoxicillin pediatrisk dosering krav basert på pasientens alder. For eksempel kan en pasient i alderen fire uker til tre måneder blir behandlet for en urinveisinfeksjon får mellom 20 og 30 mg amoxicillin. En pasient mellom fire måneder og 12 år kan gis noe mellom 20 og 50 mg av stoffet. Dette er fordi eldre pasienter er mer motstandsdyktig mot medikamentell behandling.

  • Amoxicillin er vanligvis foreskrevet for å behandle indre øret infeksjoner.
  • Amoxicillin dosering er hovedsakelig basert på en pediatrisk pasientens vekt.
  • Den amoxicillin dosering som er nødvendig for å behandle lungebetennelse kan være mellom 40 og 50 mg per kg i vekt.
  • Amoxicillin dose for barn som veier mindre enn 40 pounds avhenger av alvorligheten av infeksjonen.