Hvilke faktorer påvirker Baclofen dosering?

August 5  by Eliza

De faktorene som mest påvirker baklofen dosering er veien stoffet blir administrert og individualâ € ™ s reaksjon på medisiner. En patientâ € ™ s medisinsk tilstand påvirker også hvor mye som er nødvendig, og noen nyreskader kan redusere dosen eller kontra stoffet, helt. Doseringen er også styrt av den filosofien at den laveste effektive mengde av medikamentet blir gitt for å unngå flere betydelige bivirkninger. Videre narkotika mengder nesten alltid starte i det små, og medisinen må opphøre sakte.

Baklofen behandler smertefulle kramper som oppstår i multippel sklerose eller er forbundet med lammelse. Det kan også være foreskrevet for å behandle kroniske hakking eller for å hjelpe til i den innledende utvinning av alkoholavhengighet. Den høyeste dosen baclofen er ofte anvendt for gjenvinning av alkohol, mens lavere doser har en tendens til å bli brukt for de andre betingelser som er nevnt.

Det er to måter som baclofen kan administreres. Det kan tas i en pille form, som smelter i munnen og ikke? € ™ t trenger vann for å svelge. Alternativt kan det gis intratekalt. Denne leveringsmåte er en injeksjon av stoffet inn i en permanent kateter som strømmer inn i ryggraden.

Intratekal baklofen dosering er i mye lavere mengder enn orale doser. Innledende injeksjoner kan inneholde 50 mikrogram (mcg), 75 mcg eller 150 mcg, men hvis en pasient svarer godt til 50 mcg så han kan fortsette å motta dette beløpet tre ganger per dag. Noen mennesker får hjelp med en enda lavere dose, men typiske mengder som brukes er mellom 300-800 mcg daglig. Intratekalrommet leveringsmetode er generelt bare ansatt for personer med multippel sklerose eller lammelser.

Muntlige baklofen doser er mye større. I de første dagene 15 milligram (mg) per dag gis, og denne mengden kan øke etter behov opp til 80 mg. Noen pasienter responderer positivt på relativt lave doser. Som nevnt, for alkoholavhengighet, jo høyere 80 mg mengde er noen ganger nødvendig.

Siden baklofen er behandlet i nyrene, det er bekymring om å gi denne medisinen til pasienter med alvorlig nyreskade. Stoffet kan fortsatt være så nyttig at bruken er vurdert. Hvis det er foreskrevet for en pasient med nedsatt nyrer, er baklofen dosering vanligvis halvert. Leger kan også bli nødt til å ta hensyn til andre medisiner en pasient kan ta som kan ha negativ reagere med dette stoffet.

Medisiner som baklofen kan ha alvorlige bivirkninger som kramper, hallusinasjoner, og uregelmessig hjerterytme. Mindre men ubehagelig bivirkninger er diaré eller forstoppelse, generell tretthet og utmattelse, eller søvnproblemer. Disse bivirkninger er mer sannsynlig med økende dose. Derfor er pasientens respons overvåkes nøye, og målet er å finne den laveste effektive baklofen dosering. Noen ganger trenger pasientene økte doser hvis de bruker stoffet for lengre perioder.

En annen vurdering med baklofen dosering er at stoffet skaper noen avhengighet. Akkurat som medisinen er nøye satt i gang, det må også være forsiktig avviklet. Stoppe baklofen brått kan føre til abstinenssymptomer.