Hvilke faktorer påvirker Creative Development i Early Childhood?

March 31  by Eliza

Det er mange ulike faktorer som påvirker kreativ utvikling i tidlig barndom, inkludert alder og oppdragelse. Kreativ utvikling i tidlig barndom refererer primært til prosessen med et barn å utforske ved hjelp av kreativ tanke, ikke utviklingen av en bestemt kreative estetiske. Ha muligheter for kreative uttrykk og blir rost for kreative uttrykk kan inspirere mer interesse for kunstneriske sysler senere i livet. Dette er imidlertid ikke en streng bestemmelse av et barns senere kunstneriske talenter.

For små barn, er kreativ utvikling utviklingen av fantasifulle evner som uttrykkes gjennom aktiviteter knyttet til kunst. Dette kan omfatte visuell kunst, musikk og historiefortelling. I noen tilfeller er utviklingen påvirkes av måten unge sinn er utformet for å se hele verden, noe som resulterer i et spesifikt mønster av trekk som er felles for visse aldersgrupper.

En av de viktigste faktorene som påvirker kreativ utvikling i tidlig barndom er alder. Barn i ulike aldre har ulike kreative evner og ulike måter å tenke om verden. For eksempel, på et visst stadium i utviklingen, barn skiller ikke mellom verktøyet som brukes til å tegne og bildet som tegnes, slik at de kan leke med tegneverktøyet som om det er objektet som blir representert. Små barn kan heller ikke alltid å forstå forskjellen mellom en trekkflate og andre overflater, som også vanligvis er en faktor av alder.

En annen faktor som påvirker kreativ utvikling i tidlig barndom er muligheten. Barn som oppfordres til å engasjere seg i kreativ lek utvikler ofte raskere i dette området enn barn som ikke er. Det er viktig å merke seg at talent og kreativitet er ikke direkte relatert til dette stadiet. Et barn som ikke kan nøyaktig representere hans eller hennes ideer i tegning kan være svært kreativ, men mangler koordinasjonsevne. Det er også vanlig for barn å utmerke seg i ulike områder av kreativ lek.

Faktorer som påvirker kreativ utvikling kan også inkludere lærevansker. Noen barn som har lærevansker viser ikke kreativ utvikling så lett som andre barn. I visse tilfeller kan en fysisk funksjonshemming være årsaken utseendet av en lærevansker, slik tilfellet er med døve barn som ikke lett lære å snakke eller synge.

Ros kan spille en stor rolle i kreativ utvikling i tidlig barndom, som ros strukturer på hvilke måter barn forstår skapende arbeid. Spør barn hva de prøver å tegne, for eksempel, planter frø faktisk tilnærmet hva reelle objektene se ut. Oppmuntre barna til å spille musikkinstrumenter på bestemte måter kan også styre resultater i bestemte retninger. Voksen påvirkninger kan spille en rolle i kreativ utvikling, men å tvinge bestemte typer spill kan også hindre fremgang.

  • Gjennom lek, små barn utvikler de fleste av sine kognitive evner og lære å samhandle med omgivelsene sine.
  • Barn i ulike aldre har varierende kreative evner og måter å oppfatte sine omgivelser.
  • Barn som er gitt kunstneriske muligheter utvikle kreative problemløsning ferdigheter.
  • Ulike faktorer påvirker kreativ utvikling i tidlig barndom.
  • Ros kan spille en stor rolle i den kreative utviklingen i barndommen.