Hvilke faktorer påvirker en Tilstrekkelig Budesonid Dose?

January 4  by Eliza

En tilstrekkelig dose av budesonid varierer avhengig administrasjon metoden, leveren helse, og mulige samspill medisiner. Farmasøytiske selskaper produserer budesonid som en suspensjon eller et pulver, administrert som en sniffestoffer. Doseringen av disse to former varierer. Pasienter kan også ta medisiner muntlig i kapselform, som leverer en annen dose enn inhalatorer. Lever-, eller lever, funksjonsfeil og visse medisiner øke nivåene av budesonid blod, som krever dosejustering. Hemming av de inflammatoriske prosesser knyttet til astma og Crohns sykdom symptomer er vanlige årsaker til forskrivning budesonid.

Ved hjelp av medisiner i suspensjonsform krever en budesonid dose på 0,5 til 1 milligram daglig, vanligvis administrert som 0,25 til 0,5 mg hver 12. time. Pasienter som vanligvis tar suspensjonen som et inhaleringsmiddel fra en forstøver enhet. Ved innånding i aerosol pulverform, budesoniddosen varierer 180-360 mikrogram, administrert to ganger daglig. Pasienter ved hjelp av kapsel form for lindring av symptomer assosiert med Crohns sykdom, vanligvis starter på en budesoniddosen av 9 milligram hver morgen. Etter oppstår symptomreduksjon, leger vanligvis slippe budesoniddosen til 6 milligram hver morgen.

Hyppigst rapporterte budesonid bivirkninger inkluderer en økt mottakelighet for infeksjoner. Pasienter som bruker inhalant former av medisinen skal skylle munnen etter administrering for å forhindre utvikling av orale soppinfeksjon. Hodepine, kvalme og ryggsmerter er andre mulige bivirkninger. Studier indikerer at pasienter diagnostisert med eksisterende infeksjoner, diabetes mellitus, hypertensjon, eller osteoporose bør ikke bruke budesonid, ettersom stoffet vanligvis forverrer disse forholdene.

Leveren forbrenner budesonid, og pasienter diagnostisert med leverfunksjonsfeil kan ikke tilstrekkelig eliminere medisiner fra kroppen, og krever en dosejustering. Etter bruk av anti-inflammatorisk for lange perioder, kan pasienter viser tegn på hyperkortisisme, som inkluderer en måneformet ansikt og ekstra fett innskudd på stammen av kroppen mens lemmer forbli slank. Syndromet kan også redusere bentetthet og øke koagulasjonstid, forårsaker en tendens til blåmerker eller blør lett. Pasienter med disse symptomene krever en reduksjon i den vanlige dose budesonid eller gradvis avvenning fra medisinen.

Budesonid interaksjoner inkluderer grapefruktjuice og visse antibiotika og soppdrepende medisiner. Disse stoffer som vanligvis inhiberer enzymene som er nødvendig for leveren til riktig forbrenne og eliminere forbindelsen fra kroppen, noe som resulterer i økte blodnivåer av medikamentet. Dersom pasientene tar et antibiotikum, kan budesoniddosen krever reduksjon. Omeprazol samvirker med formuleringen ved å redusere nivåene av budesonid, som også kan kreve en justering av dosen. Budesonid sikkerhetsmessige bekymringer inkludere forskning som indikerer medisinering stunts vekst hos barn.

Medisinen viser sterke egenskaper av et kortikosteroid og, i mindre grad, egenskapene til en mineral kortikoid. Forskere tror at budesonid produserer anti-inflammatorisk virkning ved å minimere virkningen av eosinofile celler, makrofager, mastceller og neutrofiler, sammen med de kjemikalier som er ansvarlig for å skape irritasjon. Samtidig oppfordrer medisiner cytokin og utgivelsen av andre kjemikalier som hjelpemiddel i å hemme betennelse.