Hvilke faktorer påvirker prisen av en Gass Bill?

September 20  by Eliza

Det er en rekke faktorer som kan ha en innvirkning på den totale prisen for en gass bill, men noen faktorer er ganske vanlig. Mengden gass som brukes i løpet av tiden reflektert på regningen vil vanligvis ha en direkte innvirkning på den totale prisen. Dette er vanligvis uavhengig av hvordan gassen er gitt og er basert på vaner og gass bruk av en bestemt person eller virksomhet. Andre viktige faktorer knyttet til prisen på en strømregninga er satsene gassleverandør kostnader, samt ulike skatter og ekstra serviceavgifter.

En gassregningen er en bestilling av fakturering en kunde mottar fra et selskap som gir ham eller henne med naturgass som leveres til en bygning både til oppvarming og liknende formål. Dette kommer vanligvis til en kunde en gang hver måned i form av et papirdokument, men det kan også være anordnet digitalt. Fakturerings rekkefølge skal vanligvis liste en rekke avgifter tydelig, samt gi forklaring for disse kostnadene. En gass regningen er vanligvis fullt spesifisert og det kan være en rekke individuelle avgifter som utgjør den totale regningen.

En av de største faktorene i den totale prisen for en gass regningen er den mengde gass en kunde bruker. Dette er ofte målt ved en meter plassert på customerâ € ™ s plassering, som er typisk leser hver måned for å indikere bruk av denne kunden. Gassen regningen sendes til en kunde skal gi informasjon om bruk gass, ofte i form av et tall som viser mengden brukt, målt av tusenvis av kubikkfot (MCF). Dette beløpet vil da vanligvis ha en direkte innvirkning på prisen på gass regningen.

Frekvensen som gassleverandør kostnader for naturgass vil også knytte til hvordan customerâ € ™ s bruk gass påvirker hans eller hennes gass regningen. Mange leverandører lade per tusen kubikkmeter gass, og slik at denne base mengde multipliseres med den mengde som brukes for å generere den totale charge. Dette kan da ha omsetningsavgift brukes til det også, avhengig av beliggenhet og virksomhet gir gass, samt eventuelle andre lokale, regionale eller føderale skatter på slike tjenester. Noen leverandører kan også kreve en grunnleggende månedlig avgift, som er det samme hver måned og atskilt fra beløpet belastes for gassen i seg selv.

  • Frekvensen belastet for gass og mengden gass som brukes er faktorer som påvirker prisen på en strømregninga.