Hvilke faktorer påvirker prisen av svovelsyre?

May 4  by Eliza

Prisen på svovelsyre er viktig for mange virksomheter, fordi svovelsyre anvendes for å lage mange vanlige produkter. Etterspørsel er en viktig faktor i å bestemme prisen på svovelsyre, og dette kommer først og fremst fra fabrikker. Svovelsyre er hovedsakelig laget av svovel, så sulfurâ € ™ s pris vil være en annen medvirkende faktor. Produkter laget med svovelsyre er ofte beskattes; hvis skatten beløpet endres, kan dette påvirke etterspørselen, noe som også vil påvirke prisen. Omkostningene med forsendelse av svovelsyre, spesielt til land og regioner som ikke har så mye, kan være en annen faktor.

Mens forskere ofte bruke svovelsyre for eksperimenter, fabrikker er de største brukerne av svovelsyre. Å ha et stort antall fabrikker som bruker svovelsyre, spesielt hvis deres produkter er etterspurt, vil øke behovet for svovelsyre. Når etterspørselen øker, øker også prisen av svovelsyre. Svovelsyre er brukt i mange vanlige produkter, vil så mange fabrikker bidra til dette samlet etterspørsel.

Svovelsyre er laget av flere ulike elementer, men det viktigste og dyreste element er svovel. Dette betyr at prisen og tilgjengeligheten av svovel vil påvirke produksjonen og pris på svovelsyre. Mens svovel kan være naturlig minelagt, er det stort sett la seg under behandlingen av petroleum, eller fra andre virksomheter som behandler stoffer som naturlig har svovel i dem. Hvis disse virksomhetene går ned eller deres produksjon er bremset, så svovel tilgjengeligheten går ned, noe som øker svovelsyre acidâ € ™ s pris.

Mange av produktene laget med svovelsyre kan skattlegges, avhengig av landet eller regionen. Normalt er disse skattene er nominell og vil ikke spille en viktig rolle i prisen av svovelsyre. Hvis skatten drastisk øker eller reduserer, men dette kan påvirke consumersâ € ™ etterspørsel etter produktet, noe som vil påvirke etterspørselen etter syre. For eksempel, hvis skatten øker drastisk for batterier, så folk vil kjøpe færre batterier, noe som betyr at batteri bedrifter vil ikke produsere så mange og mindre svovelsyre vil være nødvendig.

Denne syren kan foretas hvor som helst i verden, men det er mange land og regioner som ikke produserer nok til å oppfylle forbrukernes krav. Disse områdene må importere svovelsyre fra andre områder som kan produsere et høyere kvantum. For disse stedene, blir skipsfart en faktor i å bestemme prisen på svovelsyre. Hvis fraktkostnader og avgifter er for høye, da bedrifter kan ha til å kjøpe mindre svovelsyre, som reduserer sin etterspørsel og pris.