Hvilke faktorer påvirker Social Development i Early Childhood?

May 19  by Eliza

Mange ulike faktorer påvirker samfunnsutviklingen i tidlig barndom, inkludert et barns tilknytning til hans eller hennes foreldre (s) eller omsorgsperson (er), samt hvordan disse voksne tallene samhandle med andre i barnets nærvær. Den måten som en forelder eller omsorgsperson disiplinerer et barn kan også påvirke hans eller hennes sosiale utvikling. I mange tilfeller den type fellesskap der barn vokser opp, om det er trygt eller ikke, kan ha en stor innvirkning på hans eller hennes følelse av sikkerhet, som senere kan påvirke hans eller hennes evne til å utvikle og vedlikeholde relasjoner med andre .

Roten til nesten alle aspekter av tidlig barndom er et barns forhold til dem som gir hans eller hennes primærhelsetjenesten, inkludert hvordan han eller hun utvikler seg sosialt. Når et barn blir oppfostret med tillit, konsistens, og hengivenhet, typisk utvikler han eller hun et sterkt forhold til hans eller hennes foreldre eller omsorgspersoner, som er en av de viktigste bestemmende faktorer i hvorvidt et barn føler seg trygg i hans eller hennes verden . Denne sikkerhets, når etablert tidlig i livet, er det som gir et barn muligheten til å danne disse typer sterke relasjoner med andre familiemedlemmer, søsken, og de i hans eller hennes samfunnet. Likeledes vil et barn som ikke utvikler en sterk tilknytning til en eller flere primære omsorgspersoner vanligvis være for usikker i seg selv til å nå ut og stole på andre mennesker.

For de fleste barn, er en av de viktigste faktorene som påvirker samfunnsutviklingen i tidlig barndom hvordan de voksne i hans eller hennes liv samhandle med andre barn eller voksne. Foreldre og omsorgspersoner, enten bevisst eller ikke, stadig modellere hvordan barnet og andre voksne bør snakke med hverandre og håndtere enkle til komplekse sosiale situasjoner. Vaktsom øynene til et barn fangst mange ting som de aller fleste voksne ikke kan legge merke til, fra en irritabel svar til en kjær, eller hvordan en voksen du stoler på kompromisser med andre. Barn vanligvis så etterligne disse modellert atferd i sine egne sosiale interaksjoner med jevnaldrende og voksne.

Disiplinmetoder påvirker mer enn undervisning barnet forskjellen mellom akseptabel og uakseptabel atferd, herunder sosial utvikling i tidlig barndom. Generelt, barn som har forventet atferd forklart til dem, i stedet for bare diktert til dem, har en tendens til å utvikle en større forståelse av hvordan han eller hun skal samhandle med andre i sosiale sammenhenger, og er derfor i stand til å bruke denne informasjonen til lignende eller forskjellige situasjoner. For eksempel, et barn som blir fortalt at treff vondt andre, snarere enn bare å "ikke finne ditt søsken," vil typisk utvikle en forståelse av hvordan hans eller hennes handlinger påvirker andre, snarere enn bare å stoppe en bestemt atferd, slik som å slå.

Følelsen trygt gjennom de første årene av livet spiller en stor rolle i samfunnsutviklingen i tidlig barndom. Som vedlegg til foreldre eller omsorgspersoner lage et barn føler seg trygge, så gjør føler seg trygge i hjemmet og samfunnet der han eller hun bor. I mange tilfeller barn som vokser opp i områder med kriminalitet problemer har en tendens til å ha en vanskeligere tid å stole på andre mennesker, og derfor utvikle relasjoner med andre som de blir eldre.

  • I noen tilfeller påvirker fødselsrekkefølge søskenrelasjoner samt et barns generelle samfunnsutviklingen.
  • Som med noen ferdigheter, små barn lærer å samhandle sosialt i små trinn over tid.
  • Samspillet mellom voksne påvirke samfunnsutviklingen i tidlig barndom.
  • Foreldre og primære omsorgspersoner kan hjelpe små barn lære å gjenkjenne og håndtere følelser i fordelaktige måter.
  • Føler seg trygge i løpet av de første årene av livet påvirker positivt et barns sosiale utvikling.
  • En pleie miljø er viktig for et barns utvikling.
  • Den type disiplin som et lite barn mottar kan ha en stor innflytelse på hennes sosiale og følelsesmessige utvikling.
  • Ulike faktorer påvirker samfunnsutviklingen i tidlig barndom.
  • Barn bør sosialisere med hverandre på arrangementer som bursdagsselskaper.
  • Foreldre vedlegg fremmer en følelse av sikkerhet hos barn som de vokser.