Hvilke faktorer påvirker Valuta Verdivurdering?

April 17  by Eliza

Valuta verdivurdering, eller verdien av en countryâ € ™ s valuta, er et stadig skiftende faktor. For investorer, vel vitende om denne verdien er over import for å få en retur. Mange faktorer avgjør valuta verdivurdering, men de viktigste faktorene er handel, politisk stabilitet, banksystemer og renter, produksjonspriser, og hvordan andre land viser det aktuelle landet.

Når det gjelder handel, er en høyere rate av eksport kalles et overskudd, mens en høyere rate av import kalles et underskudd. Når et land eksporterer varer til andre land, og disse landene kjøpe varer, øker dette verdien av den første countryâ € ™ s valuta. Derimot, hvis landet importerer flere varer, og dermed selge mer internasjonale produkter enn lokale prøver, den countryâ € ™ s valuta verdivurdering avtar. Mengden av import og eksport er i stor grad avhengig av forbrukernes etterspørsel og prisen på varene.

Den politiske situasjonen i et land er en viktig faktor i å bestemme valuta verdivurdering. Hvis et land er pepret med ustabilitet, bestikkelser og politisk korrupsjon, vil dens valutaverdi slippe. En countryâ € ™ s gjeld, sammen med faktorer som krig og populariteten til president, monark, statsminister eller annen politisk leder, også bestemme en currencyâ € ™ s verdi. Hvis et land er stabil med lav gjeld, ingen krig og en internasjonalt populær leder, vil valutaen generelt verdsettes høyere.

Banktjenester renter, enten de er stigende eller fallende, avgjøre om investorer ønsker å investere i en countryâ € ™ s valuta. Når en rente er høy, vil investorer ønsker å investere for å få en større avkastning. Selv om dette er sant, valuta verdivurdering og renten har en tendens til å bevege seg i motsatt retning. En høy rente vil snart bety valutaen er sannsynlig å slippe i styrke.

Tilgjengelige ressurser og produksjons priser er knyttet direkte til valuta verdivurdering. Hvis et land har få ressurser og lite produksjon, da valutaverdien vil falle fordi dette landet har færre produkter å selge og investorene vil være mindre interessert i å investere. Når et land viser sterk produksjon tendenser, kan det skape mer salg, noe som vil styrke sin valuta.

Hvordan ett land ser en annen avgjør om valutaen vil stige eller falle. Dette er knyttet til noen av de andre faktorer, som for eksempel produksjon, handel og den politiske situasjonen. Når ett land liker hverandre, de to er mer sannsynlig å handle. Det vil også være flere turister som går mellom de to landene, noe som resulterer i mer internt salg. Hvis et land ikke liker en annen, så vil det være mye mindre sannsynlig å bruke penger på det andre landet.

  • Handel er en av faktorene som påvirker valuta verdivurdering.
  • Hvis et land er pepret med bestikkelser, deretter sin valuta vil slippe.
  • Hvis et land er å selge mer importerte varer enn innenlands-produsert dem, reduserer sin valuta verdivurdering.
  • Valutaverdier blir påvirket av en rekke faktorer knyttet til utstedelse av landet.