Hvilke forandringer gjorde jeg gjør i denne malen?

September 26  by Eliza

Ved bruk av Word, er det ikke uvanlig å gjøre endringer som påvirker Normal-malen. Du kan endre verktøylinjen eller meny konfigurasjon, makroer, eller stiler. I slike tilfeller er du sannsynligvis glad for at Word ber deg, når du går ut, hvis du ønsker å lagre endringene i malen.

Hva hvis du ikke husker å gjøre noen endringer til Normal-malen, men? Er det en måte å oppdage hvilke endringer som ble gjort slik at du kan avgjøre om malen skal lagres? Dessverre, det er ingen "anmeldelse" funksjon som viser hvilke endringer som ble gjort. Word forventer at du bare huske hvis du har gjort endringer.

Hvis du ikke spesielt huske å gjøre endringer, og Word er et spørsmål om du vil lagre endringene i Normal-malen, er det fornuftig ting å gjøre for å ikke lagre endringene. Det er bedre å gå glipp av noen få endringer du ønsket enn å ha Normal-malen filen forurenset med muligens skadelige makroer.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1386) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Hvilke endringer har jeg gjøre I så Mal ?.