Hvor effektiv er din ansettelsesprosessen?

August 5  by Eliza

Du bør undersøke effektiviteten av ansettelsesprosessen. Folk flest at når ansettelsesbeslutninger gå galt, ligger feilen med dårlig dømmekraft i løpet av intervjuprosessen. Imidlertid er dette synet rett og slett altfor forenklede.

Den tradisjonelle ansettelses begrepet "å finne de beste folkene til å fylle ledige stillinger" har blitt erstattet av en mye mer dynamisk begrep. Det er generelt referert til som strategisk bemanning, som betyr å sette sammen en kombinasjon av menneskelige ressurser - både internt og eksternt -som er strategisk knyttet til behovene til næringslivet og realitetene i arbeidsmarkedet.

En effektiv ansettelse tilnærming tar hensyn til de umiddelbare og langsiktige behov av virksomheten, i motsetning til de spesifikasjoner av en bestemt jobb.

Denne tabellen viser forskjellen mellom den tradisjonelle tilnærmingen til ansettelse og den strategiske bemanning modell.

Paradigmer: Gamle og Det Nye
Gammel Ansettelse Paradigm Strategisk Bemanning
Tror "jobb". Tenk oppgaver og ansvarsområder som er tastet til virksomhetens mål og forbedre et selskaps evne til å konkurrere.
Lage et sett av jobb "specs". Avgjøre hvilke kompetanser og ferdigheter er nødvendig for å produsere enestående ytelse i noen bestemt funksjon.
Finne den personen som best "passer" jobben. Avgjøre hvilken kombinasjon av ressurser - interne eller eksterne - kan få mest mulig kjørelengde ut av de oppgaver og ansvar som må utføres.
Ser hovedsakelig for teknisk kompetanse. Finne folk som er mer enn bare "teknisk" kvalifisert, men kan bære frem bedriftens misjon og verdier.
Base ansettelsesbeslutningen primært på utvalget intervjuet. Se utvalget intervjuet som bare én av en rekke verktøy som skal gjøre det beste valget av ansettelse.
Ansette bare heltidsansatte. Vurdere en blanding av heltid og vikarer for å dekke variable arbeidsbelastning behov.

Som leder må du se på bedriftens overordnede prioriteringer og bestemme sine bemannings implikasjoner. Like viktig, må du sørge for at alle bemannings avgjørelse støtter klart disse forretningsmessige prioriteringer. Du er ikke bare "å fylle jobbene." Du er hele tiden søker å bringe til din bedrift ferdigheter og egenskaper som det er behov for å ta de utfordringene det kan stå overfor.