Hvor effektiv er dine Kundeservice Responses?

April 24  by Eliza

Har kundenes henvendelser blir løst i løpet av få minutter for å spørre et spørsmål eller sende en forespørsel? Hvis de er pålagt å spørre flere spørsmål, eller må rutes til forskjellige spesialister for å kunne tilstrekkelig svare, reiser dette spørsmål om hvordan effektiv kundeservice respons prosessen er.

Gjennom det som kalles bevissthet bygningen, du som kunde tjenesteleverandør, må kartlegge kunder for å få en god ide om hvor effektiv kundeservice svar er ..

Hvis du allerede har investert litt tid i å forbedre kvaliteten på tjenesten din bedrift eller avdeling leverer, kan mye av din innsats fortsatt bli fokusert på andre prioriteringer og mål, for eksempel å generere inntekter, kutte kostnader, og budsjettering - med mer oppmerksomhet kommer mot kvantitative snarere enn kvalitative aspekter av selskapet.

Denne første fasen av å implementere tjenestestrategi er utformet for å hjelpe deg å bygge bevissthet hele selskapet (fra øverst til nederst) av den samlede betydning at tjenesten spiller i bedriftens fremtid. Hovedaktivitetene som er nyttig for å fase gjennomfører formelle undersøkelser av dine kunder.

Gjennomføre formelle undersøkelser av kundene til å vurdere det totale tilfredshet og bestemme de viktigste kunde-serviceproblemer. Benchmarking ditt utgangspunkt før du starter noen tjeneste forbedringsprogram er avgjørende. Ulike metoder du kan bruke for å samle tilbakemeldinger inkluderer følgende:

  • Telefonintervjuer
  • Online undersøkelser
  • Ansikt-til-ansikt intervjuer
  • E-postundersøkelser
  • Klage-analyseverktøy
  • Lost-konto undersøkelser
  • Fokusgrupper

Hvis du ikke har gjort ditt kundeundersøkelser, stoppe døde i sporene; gå lenger. Ikke kast bort tiden ved å flytte videre til andre faser før du faktisk vet hva dine kunder og ansatte mener.