Hvordan å bruke en anonym klasse i Java

June 26  by Eliza

En anonym klasse i Java er en klasse ikke gitt et navn og er både erklært og starte i en enkelt setning. Du bør vurdere å bruke en anonym klasse når du trenger for å lage en klasse som vil bli instansiert bare én gang.

Selv om en anonym klasse kan være komplisert, syntaksen til anonyme klasse erklæringer gjør dem mest egnet for små klasser som har bare noen få enkle metoder.

En anonym klasse må alltid implementere et grensesnitt eller forlenge en abstrakt klasse. Men don du € ™ t bruke utvider eller implementerer søkeord for å opprette en anonym klasse. I stedet bruker du følgende syntaks for å erklære og instantiate en anonym klasse:

nye grensesnittet-eller-klasse-navn () {klasse-body}

Innenfor klassen kroppen, må du gi en implementering for hver abstrakt metode definert av grensesnittet eller abstrakt klasse. Hereâ € ™ s et eksempel som implementerer et grensesnitt som heter kjørbart, som definerer en enkelt metode som heter løp:

kjørbart r = ny kjørbart ()
{
public void run ()
{
// Kode for kjøringen metoden går her
}
};

Her er noen andre viktige fakta om anonyme klasser:

  • En anonym klasse kan ikke ha en konstruktør. Dermed kan du ikke sende parametre til en anonym klasse når du instantiate det.
  • En anonym klasse får tilgang til noen variabler synlige til blokken innen hvilke den anonyme klassen er deklarert, inkludert lokale variabler.
  • En anonym klasse kan også få tilgang til metoder for klassen som inneholder det.