Hvordan å følge lovbestemmelser Bruk av Betingede Workers

January 2  by Eliza

Bortsett fra hva strategiske fordeler bruken av betingede ansatte i virksomheten din tilbyr, deres økende tilstedeværelse på arbeidsplassen introduserer noen vanskelige juridiske spørsmål også. Ett sentralt spørsmål: I hvilken grad er selskaper som ansetter midlertidig eller prosjektmedarbeidere direkte (i stedet for å stole på bemanning bedrifter) plikter å gi disse arbeiderne med de samme fordelene og beskyttelse som vanlige ansatte mottar?

Lik dekning mot diskriminering for betingede arbeidere

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) mener at diskriminering er diskriminering - uavhengig av om offer for diskriminering fungerer for deg som ansatt på en heltid, deltid eller midlertidig basis. Poenget er at betingede arbeidstakere har mange av de samme grunnleggende rettigheter med hensyn til EEO lovgivning som gjør vanlige ansatte - og dette faktum gjelder for alle former for diskriminering, herunder seksuell trakassering.

Hvordan man skal håndtere arbeidsplassen skader av betingede arbeidere

Selv om en bemanning tjeneste sysselsetter noen jobber for et selskap på en betinget basis, kan firmaet ditt være ansvarlig for at enkeltes helse, miljø og sikkerhet mens du er på jobb i din bedrift. Sjekk med din bemanning firmaet å finne ut om arbeidstakere kompensasjon pakken tilstrekkelig beskytter deg. Og husk: Du kan alltid møte et søksmål fra alle som har skadet mens du arbeider på dine premisser.