Hvordan å fullføre Schedule O for Estate Form 706

October 7  by Eliza

Bruk Schedule O til å kreve en veldedig fradrag ved innlevering føderal eiendom selvangivelse (Form 706, USA Estate (og Generation-Hoppe Transfer) Tax Return). Du kan kreve en veldedig fradrag på Schedule O hvis din avdøde igjen en testamentarisk gave, arv, tenke ut, eller overføre til en kvalifisert veldedig formål til noen kvalifiserte veldedig organisasjon.

Se instruksjonene for Form 706 vedrørende Schedule O for de fem generelle kategorier av kvalifiserte veldedige organisasjoner.

Du kan ta en eiendom skatt veldedig fradrag for beløp overført til veldedige organisasjoner som et resultat av en kvalifisert ansvarsfraskrivelse. En kvalifisert ansvarsfraskrivelsen er å nekte å godta en interesse i eiendom under visse, spesifikke omstendigheter. Når en disclaimant nekter en interesse, går fraskrevet eiendom til en annen person eller enhet; hvis det overføres til en veldedig organisasjon så denne transaksjonen er fradragsberettiget på Schedule O.

Ta kontakt med din skatt ekspert for å være sikker på at du har oppfylt alle kravene for å kvalifisere for denne ansvarsfraskrivelsen. I tillegg til ansvarsfraskrivelser, instruksjonene for Schedule O liste andre typer eiendom som kvalifiserer for den veldedige fradrag. Hvis du har spørsmål om en veldedig gave gjort av din avdøde, eller om hvordan du rapporterer gaven, ta kontakt med en eiendom skatt ekspert.