Hvordan å håndtere risiko med ETF

January 1  by Eliza

Spør hvor risikabelt, eller hvor innbringende, ETF er er som å prøve å dømme en suppe vet ingenting om suppen selv, bare at det blir servert i et blått porselen bolle. Bollen - eller ETF - ikke skaper risiko eller belønning; hva som er inni den gjør.

I utgangspunktet, lager og eiendoms ETF tendens til å være mer volatile enn obligasjons ETF. Kortsiktig obligasjonslån ETF er mindre volatile enn langsiktige obligasjonslån ETF. Small-lager ETF er mer volatile enn store aksje ETF. Og internasjonale ETF'er ofte se mer volatilitet enn amerikanske ETF.

For å minimere risiko og maksimere avkastning, diversifisere. Inkluderer både aksjer og obligasjoner og både nasjonale og internasjonale eierandeler i din portefølje. Du trenger også å diversifisere den innenlandske aksje del av en portefølje, og at en del er litt mer komplisert, fordi selv ikke ekspertene enige om hvordan du skal gjøre det.

To konkurrerende diversifiserings metoder dominerer, og enten er fine (som er en blanding av både for de med god størrelse porteføljer):

  • Dele porteføljen inn og utland, og deretter inn i ulike stiler: cap størrelse (store, små, og midten), verdi og vekst.
  • Dele porteføljen opp av industrisektor: helsetjenester, energi, energi, økonomi, og så videre.