Hvordan å investere i Commodity Fond

March 6  by Eliza

En vanlig måte å investere i råvarer er gjennom et aksjefond. Det kan være den enkleste måten for deg å bli involvert i råvaremarkedene fordi du er avhengig av en trenet profesjonell til å gjøre investeringer på dine vegne.

Et aksjefond er et fond forvaltet av en investering profesjonell til fordel for fondsinvestorer. Verdipapirfond, per definisjon, kan bare følge et bestemt sett av trading teknikker. Verdipapirfond ikke engasjere seg i avanserte trading teknikker som arbitrasje handler, spesielle situasjoner, lang korte strategier, eller distressed aktivum investere.

Disse strategiene gjennomføres primært av hedgefond, som er tilsvarende fond bortsett fra at de kan engasjere seg i disse sofistikerte investeringsstrategier. De fleste fond følger lang bare strategier, som er en investeringspolitikk basert på kjøp-og-hold-prinsippet.

Mange forskjellige typer fond har ingenting å gjøre med varer. Du kan investere i aksjefond, obligasjonsfond, valutafond, og til og med landspesifikke fond. Men en rekke fond har spesialisert seg på kun å investere i råvarer eller råvarerelaterte produkter.

Plain vanilla midler er dine run-of-the-mill midler. Hvis du noen gang har investert i et aksjefond, bør du ha noe problem å investere i disse enkle midler. Hvordan kan du komme i gang? Du skrive dine sjekk, kjøp aksjer i aksjefond enten gjennom megler eller direkte fra fondsleverandører, og voilà! Selvfølgelig, bør du spørre en rekke spørsmål før du skriver at innsjekking.

Plain vanilla fond er aktivt forvaltet av en fondsforvalter som har ansvar er å allokere kapital på tvers av ulike subasset klasser, for å maksimere fondets avkastning. Vanligvis disse fondene investerer i råvarerelaterte derivater som terminkontrakter og opsjoner på futures handles på de store råvarebørser i New York, Chicago, og andre steder.

Andre fond kan også investere i selskaper som behandler disse råvarene, som for eksempel energiselskaper og gruveselskaper.