Hvordan å kompilere et Trustâ € ™ s Korrespondanse

August 9  by Eliza

Som en tillit administrator, er det viktig at du holder nøye oversikt over all korrespondanse som du sender og mottar. Send nødvendige tillit dokumenter ved sertifisert post og beholde alle kvitteringer. Sørg også for å holde oversikt over alle nonpostal kommunikasjon om tillit og ta grundige notater på tillitsbaserte møter.

Det kan være lurt å samle dine registreringer av tillit korrespondanse i en manila fil, eller i en tre-ringperm. Som din korrespondanse vokser, kan det være lurt å skille den ut etter fag eller type.

Noen ganger er det viktigste aspektet av et bestemt stykke korrespondanse er at du har sendt den. Når du sender noe som youâ € ™ re nødvendig å post, for eksempel selvangivelse eller viss korrespondanse til stønadsmottakere eller domstoler, sørg for å sende det rekommandert post, ba om kvittering.

Og fordi youâ € ™ re å betale ekstra for å bevise at youâ € ™ ve sendt noe eller at someoneâ € ™ s faktisk mottatt det, stift de kvitteringer til kopier av brevene du sendte, slik at du har bevis hendig skulle noen trenger å se det.

Husk å beholde kopier av all e-post som du sender og mottar. Du bør også holde notater om alle telefonsamtaler, listing dato og tidspunkt for samtalen, til hvem du snakket, innholdet, og hva løpet av handlingen eller vedtak ble besluttet. Hvis du har møter for noen tillit relaterte formål, ta og holde datert notater av all relevant informasjon fra møtet.