Hvordan å løse ut et minnekort fra din PC

January 17  by Eliza

Du canâ € ™ t bare riv ut et minnekort som youâ € ™ ve satt i PCen. Det kan være fristende. Men hvis du ikke trekke ut minnekortet uten ordentlig mate den ut, kan minnekortet skades eller informasjonen som er lagret på kortet ødelagt. Være riktig! For å løse ut minnekortet:

Hvordan å løse ut et minnekort fra din PC

Åpne vinduet datamaskin på PCen.

Du kan dobbeltklikke på datamaskin-ikonet på skrivebordet, eller åpne Start-menyen og velg Datamaskin.

Hvordan å løse ut et minnekort fra din PC

Klikk for å velge ikonet minnekortets.

Du kan finne dette ikonet i den delen av vinduet merket Enheter med flyttbare lagrings.

Hvordan å løse ut et minnekort fra din PC

Klikk på utløserknappen på verktøylinjen.

Du kan legge merke til minnekortet ikon endring eller slå grå, noe som er et tegn på at det er greit å ta ut kortet.

Trekk minnekortet ut av sporet.

Sørg for å lagre minnekortet i et trygt, statisk-fri sted når du ikke bruker det.