Hvordan å motivere dine basketball spillere med Coaching

August 25  by Eliza

Å motivere dine basketball spillere å gi sine beste innsats, ikke bli motløs, og streber etter å bli det beste de kan være på banen, bruker disse coaching tips:

  • Stadig oppfordre spillere til å gjøre sitt beste på begge ender av gulvet - uavhengig av partituret.
  • Holde kontroll over dine følelser, og avstå fra roping instruksjoner hele tiden.
  • La barna frihet til å gjøre feil, og trener innsats over ferdigheter.
  • Alltid utstråler tillit til dine spilleres ferdigheter.
  • Ved retting av feil, bruker ord som inspirerer tillit og forsterke positive tanker. For eksempel, i stedet for å si: "Ikke slå ballen over," sier: "Styr ballen akkurat som du gjorde det så bra i praksis denne uken."
  • Bruk tidsavbrudd til stafett positiv informasjon til spillerne dine.