Hvordan å score Common Golf Penalty Shots

October 12  by Eliza

En bortkommen skutt i golf er frustrerende, men det skjer med de beste golfspillerne. Hvor ballen treffer gjør en forskjell i hvordan det spilles og scoret. Ta en titt på disse vanlige golf straffen skudd og hvordan man skal håndtere dem:

Straff Hvordan å score
Out-of-bounds 1 straffeslag pluss avstand. Replay ballen fra der den ble bare spilt (eller tee opp igjen hvis det var din første skudd).
Uspillbar løgner 1 straffeslag. Slippe ballen innen to køllelengder av den opprinnelige sted, ikke nærmere hullet. Eller slippe ballen så langt tilbake som du vil, så lenge du holder den opprinnelige uspillbar løgn punkt mellom deg og hullet. Du kan også gå tilbake til det stedet der du har spilt den opprinnelige skudd hvis du foretrekker det.
Vannfare (gule stakes) 1 straffeslag. Spille ballen så nær som mulig stedet hvorfra den opprinnelige skudd ble truffet. Eller droppe en ball bak vannet, så lenge du holder det punktet hvor den opprinnelige ballen krysset kanten av vannhinderet direkte mellom hullet og punktet hvor ballen skal droppes. Det er ingen grense for hvor langt bak vannhinderet kan du gå med ballen.
Sidevannshinder (røde stakes) 1- straffeslag. Slippe en ball utenfor side fare innen to køllelengder på hvor ballen gikk inn, men ikke nærmere hullet. Eller holde et punkt på motsatt kant av vannhinderet like langt fra hullet.