Hvordan å strikke Diagonal Ribbing

August 14  by Eliza

Strikket diagonal ribbing ser ut som trappetrinn. Den diagonale ribber i dette stoffet skrår diagonalt i en retning, sett fra den ene siden, og skrår i motsatt retning, sett fra motsatt side.

Hvordan å strikke Diagonal Ribbing


Prøv deg på å strikke en prøve av diagonal ribbing:

 1. Legg opp på et multiplum av 8 m, pluss 6 m.
 2. Følg denne mønster:

  Rad 1: 1 r, p4, * 4 r, p4; rep fra * til siste st, k1.

  Rad 2: 4 r, * p4, k4; rep fra * til siste 2 m, p2.

  Rad 3: 3 r, * p4, k4; rep fra * til 3 m, p3.

  Rad 4: K2, p4, * 4 r, p4; rep fra * ut omg.

  Rad 5: 1 vr, * 4 r, p4; rep fra * til 5 m, k4, p1.

  Rad 6: P4, * 4 r, p4; rep fra * til siste 2 m, 2 r.

  Rad 7: P3, * 3 r, p4; rep fra * til 3 m, 3 r.

  Rad 8: P2, * 4 r, p4; rep fra * til 4 m, k4.

 3. Rep Rader 1-8 å lage mønsteret.