Hvordan å strikke Double Seed Stitch

March 6  by Eliza

I denne varianten av perlestrikk, du dobbel perlestrikk horisontalt og vertikalt - alternativ 2 strikker med to purls for to rader og deretter i omvendt rekkefølge. Figuren nedenfor viser dobbel perlestrikk.

Hvordan å strikke Double Seed Stitch

For å skape den doble perlestrikk:

  1. Legg opp en multippel på 4 m, pluss 2 m. (Begge sider kan være høyre side.)
  2. Rader 1 og 4: 2 r, * p2, k2; rep fra * ut omg.
  3. Radene 2 og 3: P2, * k2, p2; rep fra * ut omg.
  4. Rep Rader 1-4 for mønster.