Hvordan å trekke ut data Testresultater med R

August 11  by Eliza

Mange tester i R returnere en htest objekt. At type objekt er i utgangspunktet en liste med all informasjon om testen som er utført. Alle disse htest gjenstander inneholde minst et element statistisk med verdien av statistikk og et element p.value med verdien av p-verdien. Man kan se dette lett hvis man ser på strukturen av det returnerte objektet.

Objektet returnert av shapiro.test () ser slik ut:

> Str (resultat)
Liste over fire
$ Statistikk: Oppkalt num 0,933
..- Attr (*, "navn") = chr "W"
$ P.value: num 7.76e-05
$ Metode: chr "Shapiro-Wilk normalitet test"
$ Data.name: chr "beaver2 $ temp"
- Attr (*, "klasse") = chr "htest"

Fordi dette htest objekter er listene, kan du bruke noen av liste undergruppe metoder for å hente ut informasjonen. Følgende kode, for eksempel, trekker p-verdi fra t-test på bever data:

> T.test (temp ~ activ, data = beaver2) $ p.value
[1] 7.269112e-31

Utvinningen av informasjon fra htest objektet fungerer også med resultatene fra de andre .test funksjoner. Du kan sjekke hva slags objekt en test avkastning ved å se på hjelpesiden for testen du ønsker å bruke.