Hvordan å uttale vokaler på spansk

December 9  by Eliza

Brevene som er vokaler i engelsk er også vokaler på spansk, men de er ikke alltid uttalt det samme. Generelt sett, å uttale vokalene i spansk er mye mindre komplisert enn å uttale dem på engelsk.

Du er vel klar over at en vokal på engelsk kan ha mer enn én lyd. Se for eksempel på fett og skjebne. Begge ordene har vokalen en, men de er uttalt mye forskjellig fra hverandre. Den gode nyheten er at i spansk, du alltid si vokalene én vei, og bare en vei.

Hvis du vil at spansk å høres ut som en innfødt, må du konsentrere deg om dine vokaler. De er

  • a (ah): atacar (ah-tah- Kahr) (angrep)
  • e (eh): entender (ehn- tehn - dehr) (å forstå)
  • i (ee): vivir (bvee- bveer) (å leve)
  • o (oh): rojo (Roh -Hoh) (rød)
  • u (oo): Curcuma (KOOR -koo-mah) (gurkemeie)

Spansk ser hver av disse vokaler i seg selv og gjør andre lyder ved å kombinere vokalene i par, slik som i følgende eksempler:

  • abuela (ah-bvoo eh -lah) (bestemor)
  • feo (FEH oh) (stygg)
  • Miércoles (mee ehr -koh-lehs) (onsdag)

Brevet y, som kan være enten en konsonant eller vokal på engelsk, brukes kun som en konsonant i spansk.