Hvordan Beregn utdelingsforhold på din Stock Investment

January 27  by Eliza

Utdelingsforholdet er bare en måte å finne ut hvilken prosentandel av selskapet? € ™ s inntjening blir betalt ut i form av utbytte. Mennesker bekymret for sikkerheten til sine utbytteinntekter bør jevnlig se utdelingsforholdet. Vanligvis er en utbyttegrad på 60 prosent eller mindre trygt. Selvfølgelig, jo lavere prosent er, jo tryggere utbytte.

Si at selskapet Urn Mer Corp (UMC) har årslønn på $ 1 million dollar. Sum utbytte på $ 500.000 for å bli utbetalt, og selskapet har 1 millioner utestående aksjer. Ved hjelp av disse tallene, vet du at UMC har resultat per aksje (EPS) på $ 1,00 ($ 1 million i inntekter delt på 1 million aksjer) og at det lønner seg et årlig utbytte på 50 cent per aksje ($ 500 000 fordelt på 1 million aksjer).

Utbytteandelen er 50 prosent (den 50 cent utbytte er 50 prosent av $ 1,00 EPS). Dette er en sunn utbyttegrad fordi selv om companyâ € ™ s inntjening skulle falle med 10 prosent eller 20 prosent, ville det fortsatt ha god plass til å betale utbytte.

Husk at en companyâ € ™ s inntjening aren € ™ t nødvendigvis kontanter. Ser på kontantstrøm fra drift versus inntekter er en annen måte å måle utbytte sikkerhet.