Hvordan blir jeg en Window Entreprenør Do?

November 17  by Eliza

Et vindu entreprenør er noen som arrangerer for installasjon av vinduer enten i eksisterende bygninger eller i bygninger som er under bygging. Noen entreprenører kan installere windows seg selv, og andre vil leie underleverandører eller arbeidere til å gjøre selve arbeidet med installasjon. Hvis du ønsker å bli en vindu entreprenør, vil du trenger for å forstå det lokale markedet, følger alle de juridiske kravene i ditt område, har de riktige forsyninger for jobben og flittig oppsøke nye kunder.

Ditt første skritt i din søken til å bli et vindu entreprenør er å forstå markedet for dine tjenester. Entreprenører kan be om gratis sitater fra konkurrenter til å sette sine priser. Disse sitatene viser minimum og maksimum timepriser for vindus entreprenører i ditt hjemmemarkedet. Din forskning på det lokale boligmarkedet avslører krav til vindus erstatninger fra potensielle kunder. Det er også viktig å studere statlige og føderale skattefradrag for vindu remodeling prosjekter som øker energieffektiviteten.

En annen springbrett som du blir et vindu entreprenør er å holde seg oppdatert på byggeteknikk og trender. Din første leksjoner i vinduet erstatning og vedlikehold kan komme fra en lokal yrkesfaglig eller teknisk skole. Disse tekniske programmer spenner fra helgeseminarer til sertifikat spor. Lokale og regionale jernvareforretninger ofte vert leksjoner for generelle entreprenører for å fremme sine vindusprodukter. Hjem utbyggere og byggefirmaer kan planlegge økter på de nyeste vindus tilbud til foretrukne leverandører.

Det er også viktig å se på lokale og regionale lisenskrav før du fullfører vindus erstatninger. Kommunen sannsynligvis krever en lokal lisens for entreprenører og små bedrifter i byggenæringen. Regionale myndigheter har også lisenser og tillatelser for byggfag å sikre entreprenørens kvalifikasjoner. Du må også skaffe lokale byggetillatelser for hvert prosjekt for å møte kommunale reguleringsplaner og sikkerhetskrav. Du bør ta med kopi av tillatelser og konsesjoner til hvert prosjekt ved inspeksjoner.

Din jobb som et vindu entreprenør er gjort enklere med riktig verktøy og rekvisita. Vindu entreprenører eier ofte fulle varebiler og små lastebiler til å bære vinduer og tilbehør. Din verktøykasse bør inneholde elementer som en fugepistol, kniv og stemjern.

De viktigste forsyninger som du blir et vindu entreprenør er vindu behandlinger, nyanser og gardiner. Du trenger for å utvikle relasjoner med vindus grossister for å holde kostnadene nede mens finne de nyeste produktene. Din liste over leverandører bør omfatte bygging leverandørselskaper og forhandlere som tilbyr ulike varelager fra grossister.

Du er klar til å oppsøke kunder for din vinduet entreprenørvirksomhet med alle de nevnte kriteriene på plass. Din deltakelse på lokale og regionale bygging hendelser skaper muligheter for nettverksbygging som du blir et vindu entreprenør. Du kan slippe av plakater med henvisning kort på lokale jernvareforretninger og offentlige biblioteker for å generere virksomhet. Vindu entreprenører må også grunnleggende nettsteder med kunde attester, arbeidsprøver og prislister. Din entreprenørvirksomhet kan utvide raskt hvis du tilbyr rabatter til tidligere kunder for å verve sine venner og naboer.

  • Et vindu entreprenørens verktøykasse bør inneholde et verktøy kniv.
  • En fugepistol er en grunnleggende forutsetning for et vindu entreprenør.
  • En formell treningsprogram er første skritt i å bli et vindu entreprenør.