Hvordan bør jeg håndtere en False seksuell trakassering krav?

January 1  by Eliza

Seksuell trakassering er et svært alvorlig tema, og blir beskyldt for denne forbrytelsen kan resultere i noen svært strenge straffer. Dessverre, i tilfeller hvor falske seksuell trakassering krav er gjort mot en person, han eller hun kanskje urettferdig være vendt økonomisk og juridisk ødeleggelser, for ikke å nevne skade på hans eller hennes omdømme i samfunnet. Dealing med falske påstander om seksuell trakassering i en rask og direkte måte er avgjørende for å beskytte deg selv fra alvorlige konsekvenser. De viktigste tingene å gjøre er å ansette en advokat og for å gi ham eller henne så mye relevant informasjon som mulig.

Dessverre, selv med de beste beskyttende tiltak på plass, kan du finne deg selv offer for en falsk seksuell trakassering påstander. Med den saksøkende samfunn vi lever i, kan sende inn en seksuell trakassering søksmål være svært lønnsomt for korrupte folk som ønsker å tjene noen lettjente penger. I disse tilfellene, handle raskt for å løse situasjonen er det beste alternativet for å beskytte deg selv.

Ditt første skritt i arbeidet med en falsk seksuell trakassering krav bør være å kontakte en seksuell trakassering forsvarsadvokat. Disse advokater er opplært i forsvaret av folk som har blitt brakt inn i en seksuell trakassering etterforskning. Advokaten vil kunne veilede deg i hva du bør eller ikke bør si til etterforskerne og kan hjelpe deg med å finne vitner og bevis på din uskyld.

For advokat for å gi deg best mulig forsvar mot falske seksuell trakassering krav, må du gi ham eller henne så mye faktainformasjon som mulig. Hvis du har noen mulige vitner eller annen bekreftelse å bevise din uskyld, bør din advokat være klar over denne informasjonen. Likeledes, hvis du kanskje har gjort noe som kunne ha blitt feiltolket som en seksuell insinuasjon eller forslag, bør din advokat være klar over dette også.

Når du er offer for falske seksuell trakassering påstander, ikke la fristelsen til å stadfeste selv resultere i tap av din sak. Alt for ofte, vil personen anklaget for denne alvorlige lovbrudd føler behov for å kontakte sine anklagere eller påståtte vitner til hendelsen for å forklare seg eller finn ut hvorfor kravet ble gjort. I øynene til en seksuell trakassering etterforsker, kan denne kontakten skape inntrykk av en fortsatt trend for trakassering eller av en person som søker å dekke sine spor. Ikke ta kontakt med dine anklagere. Snakker bare til din advokat.

Når du arbeider med falske seksuell trakassering krav, må du huske at den gamle logikken om at forebygging er bedre enn en kur er fortsatt gode råd. Spesielt hvis du er en person som arbeider i en posisjon av autoritet, er det viktig at du opprettholder åpenhet i samhandling med ansatte og kolleger. Prøv å begrense tiden som brukes alene med en individuell, spesielt i en lukket dør setting. Ikke ta del i eventuelle samtaler som involverer seksuelle overtoner, inkludert fortelle vitser eller historier som kan ha en seksuelt ladet tolkning. Unngå unødvendig fysisk kontakt med dine kollegaer og ansatte.

  • Kontakte en seksuell trakassering Forsvareren må være første skritt i arbeidet med en falsk seksuell trakassering krav.
  • Vitner kan brukes til å bevise uskyld i seksuell trakassering krav.