Hvordan Bring sosiale innflytelse Markedsføring to Life

March 18  by Eliza

Sosial innflytelse markedsføring (SIM) kampanjer oppnå suksess på lang sikt. Her er noen tips som vil hjelpe ditt SIM-kampanjen blomstre i løpet av sin levetid:

  • Delta der kundene ønsker å delta og være aktiv i kundesamfunnene du oppretter. Husk at dine kunder er dine likemenn.
  • Designe dine SIM-innsats, slik at kundene er motivert og oppmuntret til å danne stammer, bringe andre inn i folden og engasjerende med hverandre.
  • Ved planlegging av oppsøkende programmer, erkjenner at "A" liste påvirkere ikke kan være like nyttig som den lange halen av de andre påvirkere. Disse andre påvirkere er mer sannsynlig til å lytte til dine synspunkter og handle på dine vegne.
  • Utforme programmene dine slik at de er svært enkelt for dine kunder og potensielle kunder til å dele med andre på sosiale plattformer for sine valg.